Adună fracțiile: 73/421 + 16 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
73/421 + 16

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 73/421 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
73 e număr prim;
421 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


16 + 73/421 = 16 73/421

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

16 + 73/421 =


(16 × 421)/421 + 73/421 =


(16 × 421 + 73)/421 =


6.809/421

Ca număr zecimal:

16 + 73/421 =


16 + 73 : 421 ≈


16,173396674584 ≈


16,17

Ca procentaj:

16,173396674584 =


16,173396674584 × 100/100 =


(16,173396674584 × 100)/100 =


1.617,339667458432/100


1.617,339667458432% ≈


1.617,34%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
73/421 + 16 = 16 73/421

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
73/421 + 16 = 6.809/421

Ca număr zecimal:
73/421 + 16 ≈ 16,17

Ca procentaj:
73/421 + 16 ≈ 1.617,34%

Cum se scad fracțiile ordinare:
79/430 - 22/9

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

73/421 + 16 = ? 19 ian, 07:09 EET (UTC +2)
16/21 - 2/7 = ? 19 ian, 07:09 EET (UTC +2)
7/20 - 17/4.511 + 30 - 8/15 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 61/6 - 248/20 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 94/18 - 38/17 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 22/2.833 + 12 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
42/14 - 911/30 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 56/9.426 + 97 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 28/202 - 21/9 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 40/11 - 40/11 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
4 - 30/426 - 31/6 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
4 - 30/426 - 31/6 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 14/10 + 8/18 - 6/5 - 5/12 = ? 19 ian, 07:08 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: