Scade fracțiile: 62/24 - 5/4 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
62/24 - 5/4

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 62/24 = (2 × 31)/(23 × 3) = ((2 × 31) : 2)/((23 × 3) : 2) = 31/12;


Fracția: - 5/4 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
5 e număr prim;
4 = 22;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

62/24 - 5/4 =


31/12 - 5/4

Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 31/12


31 : 12 = 2 și rest = 7 => 31 = 2 × 12 + 7


31/12 = (2 × 12 + 7)/12 = (2 × 12)/12 + 7/12 = 2 + 7/12;

Fracția: - 5/4


- 5 : 4 = - 1 și rest = - 1 => - 5 = - 1 × 4 - 1


- 5/4 = ( - 1 × 4 - 1)/4 = ( - 1 × 4)/4 - 1/4 = - 1 - 1/4;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

31/12 - 5/4 =


2 + 7/12 - 1 - 1/4 =


1 + 7/12 - 1/4

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


12 = 22 × 3;


4 = 22;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (12; 4) = 22 × 3 = 12


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 7/12 este 12 : 12 = 1;


Pt. fracția: - 1/4 este 12 : 4 = (22 × 3) : 22 = 3;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

1 + 7/12 - 1/4 =


1 + (1 × 7)/(1 × 12) - (3 × 1)/(3 × 4) =


1 + 7/12 - 3/12 =


1 + (7 - 3)/12 =


1 + 4/12

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

4/12 =


22/(22 × 3) =


(22 : 22)/((22 × 3) : 22) =


1/3

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

1 + 4/12 =


1 + 1/3

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


1 + 1/3 = 1 1/3

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

1 + 1/3 =


(1 × 3)/3 + 1/3 =


(1 × 3 + 1)/3 =


4/3

Ca număr zecimal:

1 + 1/3 =


1 + 1 : 3 ≈


1,333333333333 ≈


1,33

Ca procentaj:

1,333333333333 =


1,333333333333 × 100/100 =


(1,333333333333 × 100)/100 =


133,333333333333/100


133,333333333333% ≈


133,33%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
62/24 - 5/4 = 1 1/3

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
62/24 - 5/4 = 4/3

Ca număr zecimal:
62/24 - 5/4 ≈ 1,33

Ca procentaj:
62/24 - 5/4 ≈ 133,33%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 69/31 + 17/7

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

62/24 - 5/4 = ? 24 ian, 08:02 EET (UTC +2)
32/5 - 5/8 = ? 24 ian, 08:01 EET (UTC +2)
10/2.112 + 25 = ? 24 ian, 08:00 EET (UTC +2)
225/99 - 50/99 = ? 24 ian, 08:00 EET (UTC +2)
- 42/60 + 27/53 = ? 24 ian, 08:00 EET (UTC +2)
21/323 + 47 = ? 24 ian, 08:00 EET (UTC +2)
- 32/3.011 + 18 = ? 24 ian, 08:00 EET (UTC +2)
- 36/76 - 46/72 = ? 24 ian, 07:59 EET (UTC +2)
- 55/750 - 34/6 = ? 24 ian, 07:59 EET (UTC +2)
- 19/38 - 33/13 = ? 24 ian, 07:59 EET (UTC +2)
50/11 + 30/14 = ? 24 ian, 07:59 EET (UTC +2)
11/15 - 7/20 = ? 24 ian, 07:58 EET (UTC +2)
5/7 - 3/14 = ? 24 ian, 07:58 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: