Scade fracțiile: 59/14 - 1/7 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
59/14 - 1/7

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 59/14 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
59 e număr prim;
14 = 2 × 7;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 59/14


59 : 14 = 4 și rest = 3 => 59 = 4 × 14 + 3


59/14 = (4 × 14 + 3)/14 = (4 × 14)/14 + 3/14 = 4 + 3/14;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

59/14 - 1/7 =


4 + 3/14 - 1/7

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


14 = 2 × 7;


7 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (14; 7) = 2 × 7 = 14


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 3/14 este 14 : 14 = 1;


Pt. fracția: - 1/7 este 14 : 7 = (2 × 7) : 7 = 2;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

4 + 3/14 - 1/7 =


4 + (1 × 3)/(1 × 14) - (2 × 1)/(2 × 7) =


4 + 3/14 - 2/14 =


4 + (3 - 2)/14 =


4 + 1/14

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


4 + 1/14 = 4 1/14

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

4 + 1/14 =


(4 × 14)/14 + 1/14 =


(4 × 14 + 1)/14 =


57/14

Ca număr zecimal:

4 + 1/14 =


4 + 1 : 14 ≈


4,071428571429 ≈


4,07

Ca procentaj:

4,071428571429 =


4,071428571429 × 100/100 =


(4,071428571429 × 100)/100 =


407,142857142857/100


407,142857142857% ≈


407,14%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
59/14 - 1/7 = 4 1/14

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
59/14 - 1/7 = 57/14

Ca număr zecimal:
59/14 - 1/7 ≈ 4,07

Ca procentaj:
59/14 - 1/7 ≈ 407,14%

Cum se adună fracțiile ordinare:
66/23 + 3/17

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

59/14 - 1/7 = ? 07 dec, 08:09 EET (UTC +2)
55/264.463 + 6 - 49/2.936 + 54 = ? 07 dec, 08:09 EET (UTC +2)
17 = ? 07 dec, 08:09 EET (UTC +2)
- 162/11.205 - 145/33 = ? 07 dec, 08:09 EET (UTC +2)
- 2.875/46.171 - 650/4 = ? 07 dec, 08:09 EET (UTC +2)
20 - 133/5 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
49/821.629 - 21/15 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
24/102.543 + 9 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
- 32/2.118 + 31 - 24/1.421 + 35 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
140.009/9 - 13/17 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
1/12 - 1/15 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
- 27/6 + 6/20 + 13/7 - 15/105 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
3/4 - 2/3 - 1/12 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: