Scade fracțiile: 5/2 - 9/50 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
5/2 - 9/50

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 5/2 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
5 e număr prim;
2 e număr prim;


Fracția: - 9/50 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
9 = 32;
50 = 2 × 52;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 5/2


5 : 2 = 2 și rest = 1 => 5 = 2 × 2 + 1


5/2 = (2 × 2 + 1)/2 = (2 × 2)/2 + 1/2 = 2 + 1/2;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

5/2 - 9/50 =


2 + 1/2 - 9/50

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


2 e număr prim;


50 = 2 × 52;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (2; 50) = 2 × 52 = 50


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/2 este 50 : 2 = (2 × 52) : 2 = 25;


Pt. fracția: - 9/50 este 50 : 50 = 1;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

2 + 1/2 - 9/50 =


2 + (25 × 1)/(25 × 2) - (1 × 9)/(1 × 50) =


2 + 25/50 - 9/50 =


2 + (25 - 9)/50 =


2 + 16/50

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

16/50 =


24/(2 × 52) =


(24 : 2)/((2 × 52) : 2) =


8/25

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

2 + 16/50 =


2 + 8/25

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2 + 8/25 = 2 8/25

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

2 + 8/25 =


(2 × 25)/25 + 8/25 =


(2 × 25 + 8)/25 =


58/25

Ca număr zecimal:

2 + 8/25 =


2 + 8 : 25 =


2,32

Ca procentaj:

2,32 =


2,32 × 100/100 =


(2,32 × 100)/100 =


232/100 =


232%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
5/2 - 9/50 = 2 8/25

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
5/2 - 9/50 = 58/25

Ca număr zecimal:
5/2 - 9/50 = 2,32

Ca procentaj:
5/2 - 9/50 = 232%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 13/7 - 13/56

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

5/2 - 9/50 = ? 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
10/16 + 14/265 = ? 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
39/64 + 45/53 = ? 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
117/8 - 95/6 = ? 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
36/2.549 + 1.001/2 = ? 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
91.634 - 23/9 = ? 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
9/15 - 1/3 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
8 - 7/16 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
5/6 - 3/2 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
83/5.820 + 57 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
1/8 - 1/91 + 4 - 1/4 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
7/11 + 9/10 + 15/3 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
1/12 - 1/2 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: