Scade fracțiile: 4/7 - 29/14 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
4/7 - 29/14

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 4/7 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
4 = 22;
7 e număr prim;


Fracția: - 29/14 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
29 e număr prim;
14 = 2 × 7;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: - 29/14


- 29 : 14 = - 2 și rest = - 1 => - 29 = - 2 × 14 - 1


- 29/14 = ( - 2 × 14 - 1)/14 = ( - 2 × 14)/14 - 1/14 = - 2 - 1/14;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

4/7 - 29/14 =


4/7 - 2 - 1/14 =


- 2 + 4/7 - 1/14

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


7 e număr prim;


14 = 2 × 7;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (7; 14) = 2 × 7 = 14


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 4/7 este 14 : 7 = (2 × 7) : 7 = 2;


Pt. fracția: - 1/14 este 14 : 14 = 1;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 2 + 4/7 - 1/14 =


- 2 + (2 × 4)/(2 × 7) - (1 × 1)/(1 × 14) =


- 2 + 8/14 - 1/14 =


- 2 + (8 - 1)/14 =


- 2 + 7/14

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

7/14 =


7/(2 × 7) =


(7 : 7)/((2 × 7) : 7) =


1/2

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 2 + 7/14 =


- 2 + 1/2

Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):

- 2 + 1/2 =


( - 2 × 2)/2 + 1/2 =


( - 2 × 2 + 1)/2 =


- 3/2

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 3 : 2 = - 1 și rest = - 1 =>


- 3 = - 1 × 2 - 1 =>


- 3/2 =


( - 1 × 2 - 1)/2 =


( - 1 × 2)/2 - 1/2 =


- 1 - 1/2 =


- 1 1/2

Ca număr zecimal:

- 1 - 1/2 =


- 1 - 1 : 2 =


- 1,5

Ca procentaj:

- 1,5 =


- 1,5 × 100/100 =


( - 1,5 × 100)/100 =


- 150/100 =


- 150%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
4/7 - 29/14 = - 3/2

Ca fracție mixtă:
4/7 - 29/14 = - 1 1/2

Ca număr zecimal:
4/7 - 29/14 = - 1,5

Ca procentaj:
4/7 - 29/14 = - 150%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 6/13 + 41/21

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

4/7 - 29/14 = ? 25 ian, 20:02 EET (UTC +2)
17/25 - 3/5 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
19/37 - 17/38 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
17/18 - 4/9 - 1/6 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
35/6.991 + 99.100 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
4 - 16/25 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
217/10.834 + 17 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
90/100 - 2/10 - 8/25 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
20/45 - 27/45 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
35/6.991 + 99.100 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
35/6.991 + 99.100 = ? 25 ian, 20:01 EET (UTC +2)
7/8 - 1/8 = ? 25 ian, 20:00 EET (UTC +2)
5/8 - 5/12 = ? 25 ian, 20:00 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: