Adună fracțiile: 36/2.549 + 1.001/2 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
36/2.549 + 1.001/2

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 36/2.549 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
36 = 22 × 32;
2.549 e număr prim;


Fracția: 1.001/2 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
1.001 = 7 × 11 × 13;
2 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 1.001/2


1.001 : 2 = 500 și rest = 1 => 1.001 = 500 × 2 + 1


1.001/2 = (500 × 2 + 1)/2 = (500 × 2)/2 + 1/2 = 500 + 1/2;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

36/2.549 + 1.001/2 =


36/2.549 + 500 + 1/2 =


500 + 36/2.549 + 1/2

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


2.549 e număr prim;


2 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (2.549; 2) = 2 × 2.549 = 5.098


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 36/2.549 este 5.098 : 2.549 = (2 × 2.549) : 2.549 = 2;


Pt. fracția: 1/2 este 5.098 : 2 = (2 × 2.549) : 2 = 2.549;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

500 + 36/2.549 + 1/2 =


500 + (2 × 36)/(2 × 2.549) + (2.549 × 1)/(2.549 × 2) =


500 + 72/5.098 + 2.549/5.098 =


500 + (72 + 2.549)/5.098 =


500 + 2.621/5.098

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

2.621/5.098 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


2.621 e număr prim;


5.098 = 2 × 2.549;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


500 + 2.621/5.098 = 500 2.621/5.098

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

500 + 2.621/5.098 =


(500 × 5.098)/5.098 + 2.621/5.098 =


(500 × 5.098 + 2.621)/5.098 =


2.551.621/5.098

Ca număr zecimal:

500 + 2.621/5.098 =


500 + 2.621 : 5.098 ≈


500,514123185563 ≈


500,51

Ca procentaj:

500,514123185563 =


500,514123185563 × 100/100 =


(500,514123185563 × 100)/100 =


50.051,412318556297/100


50.051,412318556297% ≈


50.051,41%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
36/2.549 + 1.001/2 = 500 2.621/5.098

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
36/2.549 + 1.001/2 = 2.551.621/5.098

Ca număr zecimal:
36/2.549 + 1.001/2 ≈ 500,51

Ca procentaj:
36/2.549 + 1.001/2 ≈ 50.051,41%

Cum se scad fracțiile ordinare:
41/2.554 - 1.013/11

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

36/2.549 + 1.001/2 = ? 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
91.634 - 23/9 = ? 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
9/15 - 1/3 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
8 - 7/16 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
5/6 - 3/2 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
83/5.820 + 57 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
1/8 - 1/91 + 4 - 1/4 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
7/11 + 9/10 + 15/3 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
1/12 - 1/2 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
20/23 + 17/35 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
23/7 - 11/4 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
549/605.355 + 427 = ? 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
53/21 - 43/15 = ? 19 ian, 06:13 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: