Adună fracțiile: 2.111/5.323 + 5 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
2.111/5.323 + 5

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 2.111/5.323 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
2.111 e număr prim;
5.323 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


5 + 2.111/5.323 = 5 2.111/5.323

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

5 + 2.111/5.323 =


(5 × 5.323)/5.323 + 2.111/5.323 =


(5 × 5.323 + 2.111)/5.323 =


28.726/5.323

Ca număr zecimal:

5 + 2.111/5.323 =


5 + 2.111 : 5.323 ≈


5,396580875446 ≈


5,4

Ca procentaj:

5,396580875446 =


5,396580875446 × 100/100 =


(5,396580875446 × 100)/100 =


539,658087544618/100


539,658087544618% ≈


539,66%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
2.111/5.323 + 5 = 5 2.111/5.323

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
2.111/5.323 + 5 = 28.726/5.323

Ca număr zecimal:
2.111/5.323 + 5 ≈ 5,4

Ca procentaj:
2.111/5.323 + 5 ≈ 539,66%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 2.118/5.328 - 13/9

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

2.111/5.323 + 5 = ? 25 ian, 18:51 EET (UTC +2)
- 30/921 + 52 = ? 25 ian, 18:50 EET (UTC +2)
23/3.716 + 45 = ? 25 ian, 18:50 EET (UTC +2)
6 - 7/8 = ? 25 ian, 18:50 EET (UTC +2)
4/5 - 5/12 = ? 25 ian, 18:49 EET (UTC +2)
13/16 - 3/8 = ? 25 ian, 18:49 EET (UTC +2)
- 13/3 + 7/12 + 8/4 - 12/18 = ? 25 ian, 18:49 EET (UTC +2)
- 9/8 - 4/12 = ? 25 ian, 18:49 EET (UTC +2)
- 9/31 - 21/28 = ? 25 ian, 18:49 EET (UTC +2)
1 - 7/10 = ? 25 ian, 18:48 EET (UTC +2)
1/2 - 1/7 = ? 25 ian, 18:47 EET (UTC +2)
9 - 8/9 = ? 25 ian, 18:46 EET (UTC +2)
27/623 - 18/9 = ? 25 ian, 18:46 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: