Scade fracțiile: 2/9 - 1/18.712 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
2/9 - 1/18.712

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 2/9 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
2 e număr prim;
9 = 32;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


9 = 32;


18.712 = 23 × 2.339;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (9; 18.712) = 23 × 32 × 2.339 = 168.408


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 2/9 este 168.408 : 9 = (23 × 32 × 2.339) : 32 = 18.712;


Pt. fracția: - 1/18.712 este 168.408 : 18.712 = (23 × 32 × 2.339) : (23 × 2.339) = 9;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

2/9 - 1/18.712 =


(18.712 × 2)/(18.712 × 9) - (9 × 1)/(9 × 18.712) =


37.424/168.408 - 9/168.408 =


(37.424 - 9)/168.408 =


37.415/168.408

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

37.415/168.408 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


37.415 = 5 × 7 × 1.069;


168.408 = 23 × 32 × 2.339;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

37.415/168.408 =


37.415 : 168.408 ≈


0,22216878058 ≈


0,22

Ca procentaj:

0,22216878058 =


0,22216878058 × 100/100 =


(0,22216878058 × 100)/100 =


22,216878058049/100


22,216878058049% ≈


22,22%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
2/9 - 1/18.712 = 37.415/168.408

Ca număr zecimal:
2/9 - 1/18.712 ≈ 0,22

Ca procentaj:
2/9 - 1/18.712 ≈ 22,22%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 7/17 + 5/18.724

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

2/9 - 1/18.712 = ? 30 mar, 00:57 EET (UTC +2)
42/571 - 46/1.000 - 134.148/26 = ? 30 mar, 00:57 EET (UTC +2)
- 17/65 + 17/8 = ? 30 mar, 00:57 EET (UTC +2)
100 - 35 = ? 30 mar, 00:57 EET (UTC +2)
- 121/90.937 + 16 = ? 30 mar, 00:56 EET (UTC +2)
4/6 - 1/3 = ? 30 mar, 00:56 EET (UTC +2)
- 34/6 - 10/18 - 29/3 - 5/13 = ? 30 mar, 00:56 EET (UTC +2)
11/4 - 3/2 = ? 30 mar, 00:56 EET (UTC +2)
3.265/3 + 571/8 = ? 30 mar, 00:56 EET (UTC +2)
- 24/555.938 + 7 = ? 30 mar, 00:55 EET (UTC +2)
- 81.949/38 - 81.949/38 = ? 30 mar, 00:55 EET (UTC +2)
- 24/555.938 + 7 = ? 30 mar, 00:55 EET (UTC +2)
85/4.910 + 11 = ? 30 mar, 00:54 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: