Adună fracțiile: 2/53 + 27/10 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
2/53 + 27/10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 2/53 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
2 e număr prim;
53 e număr prim;


Fracția: 27/10 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
27 = 33;
10 = 2 × 5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 27/10


27 : 10 = 2 și rest = 7 => 27 = 2 × 10 + 7


27/10 = (2 × 10 + 7)/10 = (2 × 10)/10 + 7/10 = 2 + 7/10;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

2/53 + 27/10 =


2/53 + 2 + 7/10 =


2 + 2/53 + 7/10

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


53 e număr prim;


10 = 2 × 5;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (53; 10) = 2 × 5 × 53 = 530


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 2/53 este 530 : 53 = (2 × 5 × 53) : 53 = 10;


Pt. fracția: 7/10 este 530 : 10 = (2 × 5 × 53) : (2 × 5) = 53;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

2 + 2/53 + 7/10 =


2 + (10 × 2)/(10 × 53) + (53 × 7)/(53 × 10) =


2 + 20/530 + 371/530 =


2 + (20 + 371)/530 =


2 + 391/530

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

391/530 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


391 = 17 × 23;


530 = 2 × 5 × 53;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2 + 391/530 = 2 391/530

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

2 + 391/530 =


(2 × 530)/530 + 391/530 =


(2 × 530 + 391)/530 =


1.451/530

Ca număr zecimal:

2 + 391/530 =


2 + 391 : 530 ≈


2,737735849057 ≈


2,74

Ca procentaj:

2,737735849057 =


2,737735849057 × 100/100 =


(2,737735849057 × 100)/100 =


273,77358490566/100


273,77358490566% ≈


273,77%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
2/53 + 27/10 = 2 391/530

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
2/53 + 27/10 = 1.451/530

Ca număr zecimal:
2/53 + 27/10 ≈ 2,74

Ca procentaj:
2/53 + 27/10 ≈ 273,77%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 6/62 - 38/15

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

2/53 + 27/10 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
1/3 - 5/12 - 1/6 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
19/11 - 15/11 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
41/3 - 27/15 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
- 17/13 - 20/9 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
- 40/14.463 - 39/20 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
89/90 - 53.120 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
17/51 - 25/2.863 + 19 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
31/10.357 - 105/9 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
9/5 - 10/19 + 9/7 - 5/17 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
13/1.820 + 29 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
- 66/94.128 - 17/14 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
- 18/99 - 31/6 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: