Scade fracțiile: 103/8 - 73/5 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
103/8 - 73/5

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 103/8 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
103 e număr prim;
8 = 23;


Fracția: - 73/5 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
73 e număr prim;
5 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 103/8


103 : 8 = 12 și rest = 7 => 103 = 12 × 8 + 7


103/8 = (12 × 8 + 7)/8 = (12 × 8)/8 + 7/8 = 12 + 7/8;

Fracția: - 73/5


- 73 : 5 = - 14 și rest = - 3 => - 73 = - 14 × 5 - 3


- 73/5 = ( - 14 × 5 - 3)/5 = ( - 14 × 5)/5 - 3/5 = - 14 - 3/5;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

103/8 - 73/5 =


12 + 7/8 - 14 - 3/5 =


- 2 + 7/8 - 3/5

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


8 = 23;


5 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (8; 5) = 23 × 5 = 40


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 7/8 este 40 : 8 = (23 × 5) : 23 = 5;


Pt. fracția: - 3/5 este 40 : 5 = (23 × 5) : 5 = 8;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 2 + 7/8 - 3/5 =


- 2 + (5 × 7)/(5 × 8) - (8 × 3)/(8 × 5) =


- 2 + 35/40 - 24/40 =


- 2 + (35 - 24)/40 =


- 2 + 11/40

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

11/40 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


11 e număr prim;


40 = 23 × 5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):

- 2 + 11/40 =


( - 2 × 40)/40 + 11/40 =


( - 2 × 40 + 11)/40 =


- 69/40

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 69 : 40 = - 1 și rest = - 29 =>


- 69 = - 1 × 40 - 29 =>


- 69/40 =


( - 1 × 40 - 29)/40 =


( - 1 × 40)/40 - 29/40 =


- 1 - 29/40 =


- 1 29/40

Ca număr zecimal:

- 1 - 29/40 =


- 1 - 29 : 40 =


- 1,725 ≈


- 1,73

Ca procentaj:

- 1,725 =


- 1,725 × 100/100 =


( - 1,725 × 100)/100 =


- 172,5/100 =


- 172,5%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
103/8 - 73/5 = - 69/40

Ca fracție mixtă:
103/8 - 73/5 = - 1 29/40

Ca număr zecimal:
103/8 - 73/5 ≈ - 1,73

Ca procentaj:
103/8 - 73/5 = - 172,5%

Cum se scad fracțiile ordinare:
112/14 - 81/8

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

103/8 - 73/5 = ? 24 ian, 08:07 EET (UTC +2)
1/15 - 1/20 = ? 24 ian, 08:07 EET (UTC +2)
6 = ? 24 ian, 08:07 EET (UTC +2)
15 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
3 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
32/223.529 + 2.235 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
41/173.612 + 7 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
13/68 - 13/41 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
15 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
6 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
- 34/5.125 + 192.838/11 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
10 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
39/7 - 33/7 = ? 24 ian, 08:06 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: