Scade fracțiile: 1/3 - 5/85 + 12 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/3 - 5/85 + 12

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 5/85 = - 5/(5 × 17) = - (5 : 5)/((5 × 17) : 5) = - 1/17;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

1/3 - 5/85 + 12 =


1/3 - 1/17 + 12 =


12 + 1/3 - 1/17

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


3 e număr prim;


17 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (3; 17) = 3 × 17 = 51


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/3 este 51 : 3 = (3 × 17) : 3 = 17;


Pt. fracția: - 1/17 este 51 : 17 = (3 × 17) : 17 = 3;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

12 + 1/3 - 1/17 =


12 + (17 × 1)/(17 × 3) - (3 × 1)/(3 × 17) =


12 + 17/51 - 3/51 =


12 + (17 - 3)/51 =


12 + 14/51

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

14/51 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


14 = 2 × 7;


51 = 3 × 17;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


12 + 14/51 = 12 14/51

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

12 + 14/51 =


(12 × 51)/51 + 14/51 =


(12 × 51 + 14)/51 =


626/51

Ca număr zecimal:

12 + 14/51 =


12 + 14 : 51 ≈


12,274509803922 ≈


12,27

Ca procentaj:

12,274509803922 =


12,274509803922 × 100/100 =


(12,274509803922 × 100)/100 =


1.227,450980392157/100


1.227,450980392157% ≈


1.227,45%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
1/3 - 5/85 + 12 = 12 14/51

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
1/3 - 5/85 + 12 = 626/51

Ca număr zecimal:
1/3 - 5/85 + 12 ≈ 12,27

Ca procentaj:
1/3 - 5/85 + 12 ≈ 1.227,45%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 4/9 - 9/94 - 22/7

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

1/3 - 5/85 + 12 = ? 24 feb, 20:00 EET (UTC +2)
3/4 - 3/20 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
5/6 - 1/3 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
3/4 - 1/10 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
192/163 - 50/25 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
41/302 + 3 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
3/3 - 1/4 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
- 16/579 - 21/7 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
- 95/1.952 + 15 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
5/6 - 1/3 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
- 23/5.313 + 52 = ? 24 feb, 19:59 EET (UTC +2)
- 45/56 - 23/45 = ? 24 feb, 19:58 EET (UTC +2)
150.024/11 - 16/30 = ? 24 feb, 19:58 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: