Scade fracțiile: - 9/1.618 + 27 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 9/1.618 + 27

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 9/1.618 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
9 = 32;
1.618 = 2 × 809;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

27 - 9/1.618 =


(27 × 1.618)/1.618 - 9/1.618 =


(27 × 1.618 - 9)/1.618 =


43.677/1.618

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


43.677 : 1.618 = 26 și rest = 1.609 =>


43.677 = 26 × 1.618 + 1.609 =>


43.677/1.618 =


(26 × 1.618 + 1.609)/1.618 =


(26 × 1.618)/1.618 + 1.609/1.618 =


26 + 1.609/1.618 =


26 1.609/1.618

Ca număr zecimal:

26 + 1.609/1.618 =


26 + 1.609 : 1.618 ≈


26,994437577256 ≈


26,99

Ca procentaj:

26,994437577256 =


26,994437577256 × 100/100 =


(26,994437577256 × 100)/100 =


2.699,443757725587/100


2.699,443757725587% ≈


2.699,44%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
- 9/1.618 + 27 = 43.677/1.618

Ca fracție mixtă:
- 9/1.618 + 27 = 26 1.609/1.618

Ca număr zecimal:
- 9/1.618 + 27 ≈ 26,99

Ca procentaj:
- 9/1.618 + 27 ≈ 2.699,44%

Cum se adună fracțiile ordinare:
18/1.630 + 36/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

- 9/1.618 + 27 = ? 27 ian, 06:05 EET (UTC +2)
164/9 - 217/18 = ? 27 ian, 06:05 EET (UTC +2)
539 - 369 = ? 27 ian, 06:05 EET (UTC +2)
7/16 + 11/42 + 9/16 + 17/42 = ? 27 ian, 06:05 EET (UTC +2)
3/5 - 1/8 = ? 27 ian, 06:04 EET (UTC +2)
4/3 - 1/4 = ? 27 ian, 06:04 EET (UTC +2)
- 13/29 - 10/35 = ? 27 ian, 06:04 EET (UTC +2)
10/12 - 6/14 = ? 27 ian, 06:03 EET (UTC +2)
9 - 14/57 = ? 27 ian, 06:03 EET (UTC +2)
86 - 54 = ? 27 ian, 06:03 EET (UTC +2)
1/24 - 1/36 = ? 27 ian, 06:03 EET (UTC +2)
8 + 2/3 - 1 + 4/9 = ? 27 ian, 06:03 EET (UTC +2)
7/5 - 1/3 = ? 27 ian, 06:02 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: