Scade fracțiile: - 30/521.744 - 113.139/21 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 30/521.744 - 113.139/21

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 30/521.744 = - (2 × 3 × 5)/(24 × 32.609) = - ((2 × 3 × 5) : 2)/((24 × 32.609) : 2) = - 15/260.872;


Fracția: - 113.139/21 = - (32 × 13 × 967)/(3 × 7) = - ((32 × 13 × 967) : 3)/((3 × 7) : 3) = - 37.713/7;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 30/521.744 - 113.139/21 =


- 15/260.872 - 37.713/7

Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: - 37.713/7


- 37.713 : 7 = - 5.387 și rest = - 4 => - 37.713 = - 5.387 × 7 - 4


- 37.713/7 = ( - 5.387 × 7 - 4)/7 = ( - 5.387 × 7)/7 - 4/7 = - 5.387 - 4/7;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 15/260.872 - 37.713/7 =


- 15/260.872 - 5.387 - 4/7 =


- 5.387 - 15/260.872 - 4/7

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


260.872 = 23 × 32.609;


7 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (260.872; 7) = 23 × 7 × 32.609 = 1.826.104


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: - 15/260.872 este 1.826.104 : 260.872 = (23 × 7 × 32.609) : (23 × 32.609) = 7;


Pt. fracția: - 4/7 este 1.826.104 : 7 = (23 × 7 × 32.609) : 7 = 260.872;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 5.387 - 15/260.872 - 4/7 =


- 5.387 - (7 × 15)/(7 × 260.872) - (260.872 × 4)/(260.872 × 7) =


- 5.387 - 105/1.826.104 - 1.043.488/1.826.104 =


- 5.387 + ( - 105 - 1.043.488)/1.826.104 =


- 5.387 - 1.043.593/1.826.104

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 1.043.593/1.826.104 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


1.043.593 e număr prim;


1.826.104 = 23 × 7 × 32.609;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 5.387 - 1.043.593/1.826.104 = - 5.387 1.043.593/1.826.104

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):

- 5.387 - 1.043.593/1.826.104 =


( - 5.387 × 1.826.104)/1.826.104 - 1.043.593/1.826.104 =


( - 5.387 × 1.826.104 - 1.043.593)/1.826.104 =


- 9.838.265.841/1.826.104

Ca număr zecimal:

- 5.387 - 1.043.593/1.826.104 =


- 5.387 - 1.043.593 : 1.826.104 ≈


- 5.387,571486070892 ≈


- 5.387,57

Ca procentaj:

- 5.387,571486070892 =


- 5.387,571486070892 × 100/100 =


( - 5.387,571486070892 × 100)/100 =


- 538.757,148607089191/100


- 538.757,148607089191% ≈


- 538.757,15%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
- 30/521.744 - 113.139/21 = - 5.387 1.043.593/1.826.104

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
- 30/521.744 - 113.139/21 = - 9.838.265.841/1.826.104

Ca număr zecimal:
- 30/521.744 - 113.139/21 ≈ - 5.387,57

Ca procentaj:
- 30/521.744 - 113.139/21 ≈ - 538.757,15%

Cum se adună fracțiile ordinare:
33/521.754 + 113.151/28

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

- 30/521.744 - 113.139/21 = ? 30 mar, 01:14 EET (UTC +2)
1/4 - 2/4 = ? 30 mar, 01:14 EET (UTC +2)
5/2 - 4/3 = ? 30 mar, 01:14 EET (UTC +2)
- 3/5 - 1/8 = ? 30 mar, 01:14 EET (UTC +2)
26/7 - 54/37 = ? 30 mar, 01:13 EET (UTC +2)
1 - 2/5 - 3/10 = ? 30 mar, 01:13 EET (UTC +2)
17/7 - 49/28 = ? 30 mar, 01:13 EET (UTC +2)
- 13/21.827 + 5 = ? 30 mar, 01:12 EET (UTC +2)
- 32/16 - 24/38 = ? 30 mar, 01:12 EET (UTC +2)
- 13/21.827 + 5 = ? 30 mar, 01:12 EET (UTC +2)
9/10 - 7/10 = ? 30 mar, 01:12 EET (UTC +2)
1/2 - 3/4 - 2/6 = ? 30 mar, 01:12 EET (UTC +2)
55/83 - 13/84 = ? 30 mar, 01:11 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: