Scade fracțiile: - 15/811 + 168/816 + 13 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 15/811 + 168/816 + 13

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 15/811 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
15 = 3 × 5;
811 e număr prim;


Fracția: 168/816 = (23 × 3 × 7)/(24 × 3 × 17) = ((23 × 3 × 7) : (23 × 3))/((24 × 3 × 17) : (23 × 3)) = 7/34;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 15/811 + 168/816 + 13 =


- 15/811 + 7/34 + 13 =


13 - 15/811 + 7/34

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


811 e număr prim;


34 = 2 × 17;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (811; 34) = 2 × 17 × 811 = 27.574


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: - 15/811 este 27.574 : 811 = (2 × 17 × 811) : 811 = 34;


Pt. fracția: 7/34 este 27.574 : 34 = (2 × 17 × 811) : (2 × 17) = 811;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

13 - 15/811 + 7/34 =


13 - (34 × 15)/(34 × 811) + (811 × 7)/(811 × 34) =


13 - 510/27.574 + 5.677/27.574 =


13 + ( - 510 + 5.677)/27.574 =


13 + 5.167/27.574

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

5.167/27.574 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


5.167 e număr prim;


27.574 = 2 × 17 × 811;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


13 + 5.167/27.574 = 13 5.167/27.574

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

13 + 5.167/27.574 =


(13 × 27.574)/27.574 + 5.167/27.574 =


(13 × 27.574 + 5.167)/27.574 =


363.629/27.574

Ca număr zecimal:

13 + 5.167/27.574 =


13 + 5.167 : 27.574 ≈


13,187386668601 ≈


13,19

Ca procentaj:

13,187386668601 =


13,187386668601 × 100/100 =


(13,187386668601 × 100)/100 =


1.318,738666860086/100


1.318,738666860086% ≈


1.318,74%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
- 15/811 + 168/816 + 13 = 13 5.167/27.574

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
- 15/811 + 168/816 + 13 = 363.629/27.574

Ca număr zecimal:
- 15/811 + 168/816 + 13 ≈ 13,19

Ca procentaj:
- 15/811 + 168/816 + 13 ≈ 1.318,74%

Cum se adună fracțiile ordinare:
20/822 + 173/824 + 22/7

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

- 15/811 + 168/816 + 13 = ? 27 ian, 22:00 EET (UTC +2)
3/4 - 1/20 = ? 27 ian, 22:00 EET (UTC +2)
8/27 + 2 = ? 27 ian, 22:00 EET (UTC +2)
8 + 5/9 - 1 + 1/2 = ? 27 ian, 22:00 EET (UTC +2)
91/3 - 84/9 = ? 27 ian, 22:00 EET (UTC +2)
16/196 + 20 = ? 27 ian, 22:00 EET (UTC +2)
- 96/1.151 + 14 = ? 27 ian, 21:59 EET (UTC +2)
- 617/34 - 12.500/39 = ? 27 ian, 21:59 EET (UTC +2)
7/12 - 1/3 = ? 27 ian, 21:59 EET (UTC +2)
11/12 - 13/18 = ? 27 ian, 21:59 EET (UTC +2)
51/3 - 45/6 = ? 27 ian, 21:59 EET (UTC +2)
16/15 - 2/5 = ? 27 ian, 21:59 EET (UTC +2)
21/613 + 8 = ? 27 ian, 21:59 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: