7/8 × 50 = ? Cum se înmulțesc fracțiile? Fracțiile matematice ordinare (simple) înmulțite, rezultatul înmulțirii explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
7/8 × 50

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 7/8 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
7 e număr prim;
8 = 23;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

7/8 × 50 =


(7 × 50) / 8 =


(7 × 2 × 52) / 23 =


(2 × 52 × 7) / 23

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(2 × 52 × 7; 23) = 2

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

(2 × 52 × 7) / 23 =


((2 × 52 × 7) : 2) / (23 : 2) =


(2 : 2 × 52 × 7)/(23 : 2) =


(1 × 52 × 7)/2(3 - 1) =


(1 × 52 × 7)/22 =


(52 × 7)/22 =


(25 × 7)/4 =


175/4;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


175 : 4 = 43 și rest = 3 =>


175 = 43 × 4 + 3 =>


175/4 =


(43 × 4 + 3)/4 =


(43 × 4)/4 + 3/4 =


43 + 3/4 =


43 3/4

Ca număr zecimal:

43 + 3/4 =


43 + 3 : 4 =


43,75

Ca procentaj:

43,75 =


43,75 × 100/100 =


(43,75 × 100)/100 =


4.375/100 =


4.375%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
7/8 × 50 = 175/4

Ca fracție mixtă:
7/8 × 50 = 43 3/4

Ca număr zecimal:
7/8 × 50 = 43,75

Ca procentaj:
7/8 × 50 = 4.375%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
- 16/16 × 62/8

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții înmulțite

7/8 × 50 = ? 16 sep, 05:00 EET (UTC +2)
- 5/8 × 10 = ? 16 sep, 04:59 EET (UTC +2)
60/100 × 15 = ? 16 sep, 04:59 EET (UTC +2)
3/5 × 5/48 = ? 16 sep, 04:59 EET (UTC +2)
78/5 × 1/8 = ? 16 sep, 04:59 EET (UTC +2)
500 × 20/100 = ? 16 sep, 04:59 EET (UTC +2)
67/14 × 10/7 = ? 16 sep, 04:59 EET (UTC +2)
632 × 5 = ? 16 sep, 04:59 EET (UTC +2)
4/7 × 4 × 5/8 = ? 16 sep, 04:58 EET (UTC +2)
3/8 × 6/16 = ? 16 sep, 04:58 EET (UTC +2)
610 × 6.000 × 10 = ? 16 sep, 04:58 EET (UTC +2)
2/5 × 85 = ? 16 sep, 04:58 EET (UTC +2)
- 25/37 × 185/300 = ? 16 sep, 04:58 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare înmulțite de utilizatori

Teorie: înmulțirea fracțiilor - cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:
 • - ca numărător, rezultatul înmulțirii tuturor numărătorilor fracțiilor implicate,
 • - ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor.

La modul simplist, a/b × c/d = (a × c) / (b × d) - valabil dacă numerele sunt numere coprime, adică nu au factori primi comuni, altfel fracțiile trebuie simplificate.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • 1) Dacă este cazul, se simplifică fiecare fracție. Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • 2) Se descompun în factori primi numărătorii și numitorii tuturor fracțiilor simplificate. Descompune numere în factori primi, calculator online
 • 3) La numărătorul fracției rezultante vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 4) La numitorul fracției rezultante vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 5) Se simplifică factorii primi comuni care apar atât la numărătorul cât și la numitorul fracției rezultante.
 • 6) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • 7) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • 8) Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • 9) Dacă este cazul, dacă fracția este supraunitară, se rescrie sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.

Un exemplu de înmulțire de fracții ordinare, cu explicații: 6/90 × 80/24 × 30/75.

 • Simplificăm fracția: 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1 / (3 × 5) = 1/15
 • Simplificăm fracția: 80/24 = (24 × 5) / (23 × 3) = ((24 × 5) : (23)) / ((23 × 3) : (23)) = (2 × 5) / 3 = 10/3
 • Simplificăm fracția: 30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5
 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate: 6/90 × 80/24 × 30/75 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5) / 3 × 2/5
 • Înmulțim efectiv numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

  1/15 × 10/3 × 2/5 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5 = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5) = (2 × 2) / (3 × 3 × 5) = 4/45

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: