7 × 4 × 1/3 = ? Cum se înmulțesc fracțiile? Fracțiile matematice ordinare (simple) înmulțite, rezultatul înmulțirii explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
7 × 4 × 1/3

Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

7 × 4 × 1/3 =


(7 × 4) / 3 =


(7 × 22) / 3 =


(22 × 7) / 3

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni


cmmdc(22 × 7; 3) = 1

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

(22 × 7) / 3 =


28/3

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


28 : 3 = 9 și rest = 1 =>


28 = 9 × 3 + 1 =>


28/3 =


(9 × 3 + 1)/3 =


(9 × 3)/3 + 1/3 =


9 + 1/3 =


9 1/3

Ca număr zecimal:

9 + 1/3 =


9 + 1 : 3 ≈


9,333333333333 ≈


9,33

Ca procentaj:

9,333333333333 =


9,333333333333 × 100/100 =


(9,333333333333 × 100)/100 =


933,333333333333/100


933,333333333333% ≈


933,33%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
7 × 4 × 1/3 = 28/3

Ca fracție mixtă:
7 × 4 × 1/3 = 9 1/3

Ca număr zecimal:
7 × 4 × 1/3 ≈ 9,33

Ca procentaj:
7 × 4 × 1/3 ≈ 933,33%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
- 14/7 × - 11/5 × - 5/9

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții înmulțite

7 × 4 × 1/3 = ? 16 sep, 05:05 EET (UTC +2)
72 × 9 × 1/3 × 2/3 × 3/2 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
72 × 9 × 1/3 × 2/3 × 3/2 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
2/5 × 50 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
28/11 × 490 × 100/77 × 100/84 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
600 × 2/5 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
8/21 × 7/20 = ? 16 sep, 05:01 EET (UTC +2)
5/6 × 72 = ? 16 sep, 05:01 EET (UTC +2)
4/7 × 8/12 = ? 16 sep, 05:01 EET (UTC +2)
72 × 9 × 1/3 × 2/3 × 3/2 = ? 16 sep, 05:00 EET (UTC +2)
5/9 × - 1/3 = ? 16 sep, 05:00 EET (UTC +2)
57/8 × 11/4 = ? 16 sep, 05:00 EET (UTC +2)
1/2 × 4/5 × 7/3 × 66/24 = ? 16 sep, 05:00 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare înmulțite de utilizatori

Teorie: înmulțirea fracțiilor - cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:
 • - ca numărător, rezultatul înmulțirii tuturor numărătorilor fracțiilor implicate,
 • - ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor.

La modul simplist, a/b × c/d = (a × c) / (b × d) - valabil dacă numerele sunt numere coprime, adică nu au factori primi comuni, altfel fracțiile trebuie simplificate.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • 1) Dacă este cazul, se simplifică fiecare fracție. Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • 2) Se descompun în factori primi numărătorii și numitorii tuturor fracțiilor simplificate. Descompune numere în factori primi, calculator online
 • 3) La numărătorul fracției rezultante vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 4) La numitorul fracției rezultante vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 5) Se simplifică factorii primi comuni care apar atât la numărătorul cât și la numitorul fracției rezultante.
 • 6) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • 7) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • 8) Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • 9) Dacă este cazul, dacă fracția este supraunitară, se rescrie sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.

Un exemplu de înmulțire de fracții ordinare, cu explicații: 6/90 × 80/24 × 30/75.

 • Simplificăm fracția: 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1 / (3 × 5) = 1/15
 • Simplificăm fracția: 80/24 = (24 × 5) / (23 × 3) = ((24 × 5) : (23)) / ((23 × 3) : (23)) = (2 × 5) / 3 = 10/3
 • Simplificăm fracția: 30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5
 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate: 6/90 × 80/24 × 30/75 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5) / 3 × 2/5
 • Înmulțim efectiv numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

  1/15 × 10/3 × 2/5 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5 = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5) = (2 × 2) / (3 × 3 × 5) = 4/45

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: