Înmulțește fracțiile: 65/12 × 12/11 × 65 × 5 × 5 × 10 × 11 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
65/12 × 12/11 × 65 × 5 × 5 × 10 × 11

Aceste fracții se simplifică, numărător(i) și numitor(i) de valori egale:

Fracțiile: 65/12 × 12/11 = 65/11

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

65/12 × 12/11 × 65 × 5 × 5 × 10 × 11 =


65/11 × 65 × 5 × 5 × 10 × 11

Aceste fracții se simplifică, numărător(i) și numitor(i) de valori egale:

Fracțiile: 65/11 × 11 = 65

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

65/11 × 65 × 5 × 5 × 10 × 11 =


65 × 65 × 5 × 5 × 10 =


1.056.250

Rescriem rezultatul:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numitor = 1):

1.056.250 = 1.056.250/1

Ca procentaj:

1.056.250 =


1.056.250 × 100/100 =


(1.056.250 × 100)/100 =


105.625.000/100 =


105.625.000%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca număr întreg pozitiv:
65/12 × 12/11 × 65 × 5 × 5 × 10 × 11 = 1.056.250

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numitor = 1):
65/12 × 12/11 × 65 × 5 × 5 × 10 × 11 = 1.056.250/1

Ca procentaj:
65/12 × 12/11 × 65 × 5 × 5 × 10 × 11 = 105.625.000%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
- 71/21 × - 20/14 × 72/10 × - 17/9 × - 15/7 × 15/10 × - 23/6

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: