6/7 * 21/20 * 4/15 = 6/25 = 0,24; Rezultat scris ca fracție subunitară pozitivă și număr zecimal. Operația de înmulțire a fracțiilor matematice ordinare (simple), rezultatul multiplicării explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
6/7 * 21/20 * 4/15

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 6/7 deja simplificată la forma cea mai simplă, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
6 = 2 * 3 și 7 e număr prim;


Fracția: 21/20 deja simplificată la forma cea mai simplă, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
21 = 3 * 7 și 20 = 22 * 5;


Fracția: 4/15 deja simplificată la forma cea mai simplă, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
4 = 22 și 15 = 3 * 5;

Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor, descompunându-i și în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată:

6/7 * 21/20 * 4/15 =
(6 * 21 * 4)/(7 * 20 * 15) =
(2 * 3 * 3 * 7 * 22)/(7 * 22 * 5 * 3 * 5) =
(23 * 32 * 7)/(22 * 3 * 52 * 7)

Simplificăm fracția rezultată - împărțim numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, cmmdc:

Pentru CMMDC, înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici:

cmmdc(23 * 32 * 7, 22 * 3 * 52 * 7) = 22 * 3 * 7


(23 * 32 * 7)/(22 * 3 * 52 * 7) =
((23 * 32 * 7) : (22 * 3 * 7)) / ((22 * 3 * 52 * 7) : (22 * 3 * 7)) =
(2 * 3)/52 =
6/25

Rescriem rezultatul:

6 : 25 = 0,24 ca număr zecimal.

Răspuns final:
:: scris în două moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă:
6/7 * 21/20 * 4/15 = 6/25

Ca număr zecimal:
6/7 * 21/20 * 4/15 = 0,24

Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; * multiplică; - minus; = egal;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare înmulțite

6/7 * 21/20 * 4/15 = 6/25 = 0,24 24 aug, 11:02 EET (UTC +2)
21/25 * 10/99 * 27/14 = 9/55 = 0,163636363636 24 aug, 11:01 EET (UTC +2)
- 1 * 6 * 2 * 30 * 8 * 3 = - 8.640 24 aug, 11:01 EET (UTC +2)
1/3 * 18 = 6 24 aug, 11:01 EET (UTC +2)
4/11 * 5/9 = 20/99 = 0,20202020202 24 aug, 11:01 EET (UTC +2)
9.261 * 1/3 = 3.087 24 aug, 11:01 EET (UTC +2)
2/16 * 3/16 = 3/128 = 0,0234375 24 aug, 11:00 EET (UTC +2)
1/8 * 1/64 = 1/512 = 0,001953125 24 aug, 11:00 EET (UTC +2)
8/15 * 1/4 = 2/15 = 0,133333333333 24 aug, 10:59 EET (UTC +2)
1/100 * 1/100 = 1/10.000 = 0,0001 24 aug, 10:59 EET (UTC +2)
5/8 * 72 = 45 24 aug, 10:58 EET (UTC +2)
1/4 = 0,25 24 aug, 10:57 EET (UTC +2)
5/6 * 12/7 * 4 * - 4/6 * 9/6 = - 40/7 = - 5 5/7 = - 5,714285714286 24 aug, 10:57 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare înmulțite de utilizatori

Teorie: înmulțirea fracțiilor - cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea ca numărător rezultatul înmulțirii tuturor numărătorilor fracțiilor implicate, iar ca numitor rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor.

La modul simplist, a/b * c/d = (a * c) / (b * d) - valabil dacă numerele sunt numere coprime, adică nu au factori primi comuni.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă este cazul, mai întâi se simplifică fiecare fracție care se înmulțește. Dacă nu știi cum, sau vrei să recapitulezi procesul, cu exemple, mergi la pagina de pe site-ul fractii.ro: simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Se descompun în factori primi numărătorii și numitorii tuturor fracțiilor simplificate implicate în operație.
 • La numărătorul fracției rezultante vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultante vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Se reduc factorii comuni care apar atât la numărătorul cât și la numitorul fracției rezultante.
 • Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am redus toți factorii primi comuni.
 • Dacă este cazul, dacă fracția este supraunitară, se rescrie sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară.

Un exemplu de înmulțire de fracții ordinare, cu explicații: 6/90 * 16/24 * 30/75.

 • Pentru a simplifica fiecare fracție în parte se descompune atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în factori primi.
 • Se împarte atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții la numărul ce conține în mod unic toți factorii lor primi comuni, la puterile cele mai mici - acesta este cel mai mare divizor comun al lor.
 • Dacă nu (mai) știi cum să calculezi cel mai mare divizor comun, accesează adresa de la numere-prime.ro: cel mai mare divizor comun (CMMDC) al numerelor.
 • Simplificăm fracția 6/90 = (2 * 3) / (2 * 32 * 5) = [(2 * 3) : (2 * 3)] / [(2 * 32 * 5) : (2 * 3)] = 1 / (3 * 5) = 1/15
 • Simplificăm fracția 16/24 = (24) / (23 * 3) = [(24) : (23)] / [(23 * 3) : (23)] = 2/3
 • Simplificăm fracția 30/75 = (2 * 3 * 5) / (3 * 52) = [(2 * 3 * 5) : (3 * 5)] / [(3 * 52) : (3 * 5)] = 2/5
 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate: 6/90 * 16/24 * 30/75 = 1/15 * 2/3 * 2/5
 • Înmulțim efectiv numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

  1/15 * 2/3 * 2/5 = (1 * 2 * 2) / (3 * 5 * 3 * 5) = 4/225

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: