Înmulțește fracțiile: 5/9 × 72 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
5/9 × 72

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 5/9 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
5 e număr prim;
9 = 32;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

5/9 × 72 =


(5 × 72) / 9 =


(5 × 23 × 32) / 32 =


(23 × 32 × 5) / 32

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(23 × 32 × 5; 32) = 32

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

(23 × 32 × 5) / 32 =


((23 × 32 × 5) : 32) / (32 : 32) =


(23 × 32 : 32 × 5)/(32 : 32) =


(23 × 3(2 - 2) × 5)/3(2 - 2) =


(23 × 30 × 5)/30 =


(23 × 1 × 5)/1 =


(23 × 5)/1 =


8 × 5 =


40;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem rezultatul:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numitor = 1):

40 = 40/1

Ca procentaj:

40 =


40 × 100/100 =


(40 × 100)/100 =


4.000/100 =


4.000%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca număr întreg pozitiv:
5/9 × 72 = 40

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numitor = 1):
5/9 × 72 = 40/1

Ca procentaj:
5/9 × 72 = 4.000%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
7/14 × 79/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: