Înmulțește fracțiile: 40/100 × 7/10 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
40/100 × 7/10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 40/100 =


(23 × 5)/(22 × 52) =


((23 × 5) : (22 × 5))/((22 × 52) : (22 × 5)) =


(23 : 22 × 5 : 5)/(22 : 22 × 52 : 5) =


(2(3 - 2) × 1)/(2(2 - 2) × 5(2 - 1)) =


(2 × 1)/(20 × 51) =


(2 × 1)/(1 × 5) =


2/5;


Fracția: 7/10 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
7 e număr prim;
10 = 2 × 5;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

40/100 × 7/10 =


2/5 × 7/10

Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

2/5 × 7/10 =


(2 × 7) / (5 × 10) =


(2 × 7) / (5 × 2 × 5) =


(2 × 7) / (2 × 52)

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(2 × 7; 2 × 52) = 2

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

(2 × 7) / (2 × 52) =


((2 × 7) : 2) / ((2 × 52) : 2) =


(2 : 2 × 7)/(2 : 2 × 52) =


(1 × 7)/(1 × 52) =


7/52 =


7/25;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

7/25 =


7 : 25 =


0,28

Ca procentaj:

0,28 =


0,28 × 100/100 =


(0,28 × 100)/100 =


28/100 =


28%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
40/100 × 7/10 = 7/25

Ca număr zecimal:
40/100 × 7/10 = 0,28

Ca procentaj:
40/100 × 7/10 = 28%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
- 45/107 × - 9/21

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: