4/13 × 9/37 = ? Cum se înmulțesc fracțiile? Fracțiile matematice ordinare (simple) înmulțite, rezultatul înmulțirii explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
4/13 × 9/37

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 4/13 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
4 = 22;
13 e număr prim;


Fracția: 9/37 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
9 = 32;
37 e număr prim;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

4/13 × 9/37 =


(4 × 9) / (13 × 37) =


(22 × 32) / (13 × 37)

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni


cmmdc(22 × 32; 13 × 37) = 1

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

(22 × 32) / (13 × 37) =


36/481

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

36/481 =


36 : 481 ≈


0,074844074844 ≈


0,07

Ca procentaj:

0,074844074844 =


0,074844074844 × 100/100 =


(0,074844074844 × 100)/100 =


7,484407484407/100


7,484407484407% ≈


7,48%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
4/13 × 9/37 = 36/481

Ca număr zecimal:
4/13 × 9/37 ≈ 0,07

Ca procentaj:
4/13 × 9/37 ≈ 7,48%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
- 13/24 × - 14/48

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții înmulțite

4/13 × 9/37 = ? 16 sep, 04:57 EET (UTC +2)
3/28 × 720 = ? 16 sep, 04:57 EET (UTC +2)
- 16/25 × 9/4 = ? 16 sep, 04:56 EET (UTC +2)
2 × 8/11 × 1 × 7/10 = ? 16 sep, 04:56 EET (UTC +2)
500 × 39 × 39 × 39 × 6.993 × 6.993 × 4.514 × 6.005 × 39 × 10.000 = ? 16 sep, 04:55 EET (UTC +2)
75 × 2 × 3 = ? 16 sep, 04:55 EET (UTC +2)
3/5 × 5/4 = ? 16 sep, 04:55 EET (UTC +2)
2/27 × 18 = ? 16 sep, 04:55 EET (UTC +2)
76 × 25/38 = ? 16 sep, 04:55 EET (UTC +2)
7/9 × 72 = ? 16 sep, 04:54 EET (UTC +2)
7 × - 8 = ? 16 sep, 04:54 EET (UTC +2)
49/15 × 28/25 = ? 16 sep, 04:54 EET (UTC +2)
- 25/37 × 185/300 = ? 16 sep, 04:54 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare înmulțite de utilizatori

Teorie: înmulțirea fracțiilor - cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:
 • - ca numărător, rezultatul înmulțirii tuturor numărătorilor fracțiilor implicate,
 • - ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor.

La modul simplist, a/b × c/d = (a × c) / (b × d) - valabil dacă numerele sunt numere coprime, adică nu au factori primi comuni, altfel fracțiile trebuie simplificate.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • 1) Dacă este cazul, se simplifică fiecare fracție. Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • 2) Se descompun în factori primi numărătorii și numitorii tuturor fracțiilor simplificate. Descompune numere în factori primi, calculator online
 • 3) La numărătorul fracției rezultante vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 4) La numitorul fracției rezultante vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 5) Se simplifică factorii primi comuni care apar atât la numărătorul cât și la numitorul fracției rezultante.
 • 6) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • 7) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • 8) Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • 9) Dacă este cazul, dacă fracția este supraunitară, se rescrie sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.

Un exemplu de înmulțire de fracții ordinare, cu explicații: 6/90 × 80/24 × 30/75.

 • Simplificăm fracția: 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1 / (3 × 5) = 1/15
 • Simplificăm fracția: 80/24 = (24 × 5) / (23 × 3) = ((24 × 5) : (23)) / ((23 × 3) : (23)) = (2 × 5) / 3 = 10/3
 • Simplificăm fracția: 30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5
 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate: 6/90 × 80/24 × 30/75 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5) / 3 × 2/5
 • Înmulțim efectiv numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

  1/15 × 10/3 × 2/5 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5 = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5) = (2 × 2) / (3 × 3 × 5) = 4/45

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: