Înmulțește fracțiile: 2 × 37/40 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
2 × 37/40

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 37/40 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
37 e număr prim;
40 = 23 × 5;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

2 × 37/40 =


(2 × 37) / 40 =


(2 × 37) / (23 × 5)

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(2 × 37; 23 × 5) = 2

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

(2 × 37) / (23 × 5) =


((2 × 37) : 2) / ((23 × 5) : 2) =


(2 : 2 × 37)/(23 : 2 × 5) =


(1 × 37)/(2(3 - 1) × 5) =


(1 × 37)/(22 × 5) =


37/(22 × 5) =


37/(4 × 5) =


37/20;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


37 : 20 = 1 și rest = 17 =>


37 = 1 × 20 + 17 =>


37/20 =


(1 × 20 + 17)/20 =


(1 × 20)/20 + 17/20 =


1 + 17/20 =


1 17/20

Ca număr zecimal:

1 + 17/20 =


1 + 17 : 20 =


1,85

Ca procentaj:

1,85 =


1,85 × 100/100 =


(1,85 × 100)/100 =


185/100 =


185%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
2 × 37/40 = 37/20

Ca fracție mixtă:
2 × 37/40 = 1 17/20

Ca număr zecimal:
2 × 37/40 = 1,85

Ca procentaj:
2 × 37/40 = 185%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
11/9 × - 41/45

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: