Înmulțește fracțiile: 14/4 × 8/10 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
14/4 × 8/10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 14/4 =


(2 × 7)/22 =


((2 × 7) : 2)/(22 : 2) =


(2 : 2 × 7)/(22 : 2) =


(1 × 7)/2(2 - 1) =


(1 × 7)/21 =


(1 × 7)/2 =


7/2;


Fracția: 8/10 =


23/(2 × 5) =


(23 : 2)/((2 × 5) : 2) =


(23 : 2)/(2 : 2 × 5) =


2(3 - 1)/(1 × 5) =


22/(1 × 5) =


4/5;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

14/4 × 8/10 =


7/2 × 4/5

Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

7/2 × 4/5 =


(7 × 4) / (2 × 5) =


(7 × 22) / (2 × 5) =


(22 × 7) / (2 × 5)

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(22 × 7; 2 × 5) = 2

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

(22 × 7) / (2 × 5) =


((22 × 7) : 2) / ((2 × 5) : 2) =


(22 : 2 × 7)/(2 : 2 × 5) =


(2(2 - 1) × 7)/(1 × 5) =


(21 × 7)/(1 × 5) =


(2 × 7)/(1 × 5) =


(2 × 7)/5 =


14/5;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


14 : 5 = 2 și rest = 4 =>


14 = 2 × 5 + 4 =>


14/5 =


(2 × 5 + 4)/5 =


(2 × 5)/5 + 4/5 =


2 + 4/5 =


2 4/5

Ca număr zecimal:

2 + 4/5 =


2 + 4 : 5 =


2,8

Ca procentaj:

2,8 =


2,8 × 100/100 =


(2,8 × 100)/100 =


280/100 =


280%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
14/4 × 8/10 = 14/5

Ca fracție mixtă:
14/4 × 8/10 = 2 4/5

Ca număr zecimal:
14/4 × 8/10 = 2,8

Ca procentaj:
14/4 × 8/10 = 280%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
19/8 × 11/19

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: