Înmulțește fracțiile: 126/5 × 5/42 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
126/5 × 5/42

Aceste fracții se simplifică, numărător(i) și numitor(i) de valori egale:

Fracțiile: 126/5 × 5/42 = 126/42

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

126/5 × 5/42 =


126/42

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 126/42 =


(2 × 32 × 7)/(2 × 3 × 7) =


((2 × 32 × 7) : (2 × 3 × 7))/((2 × 3 × 7) : (2 × 3 × 7)) =


(2 : 2 × 32 : 3 × 7 : 7)/(2 : 2 × 3 : 3 × 7 : 7) =


(1 × 3(2 - 1) × 1)/(1 × 1 × 1) =


(1 × 3 × 1)/(1 × 1 × 1) =


3/1 =


3;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

126/42 =


3

Rescriem rezultatul:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numitor = 1):

3 = 3/1

Ca procentaj:

3 =


3 × 100/100 =


(3 × 100)/100 =


300/100 =


300%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca număr întreg pozitiv:
126/5 × 5/42 = 3

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numitor = 1):
126/5 × 5/42 = 3/1

Ca procentaj:
126/5 × 5/42 = 300%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
137/11 × - 12/51

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: