Înmulțește fracțiile: 12/56 × 14/42 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
12/56 × 14/42

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 12/56 =


(22 × 3)/(23 × 7) =


((22 × 3) : 22)/((23 × 7) : 22) =


(22 : 22 × 3)/(23 : 22 × 7) =


(2(2 - 2) × 3)/(2(3 - 2) × 7) =


(20 × 3)/(21 × 7) =


(1 × 3)/(2 × 7) =


3/14;


Fracția: 14/42 =


(2 × 7)/(2 × 3 × 7) =


((2 × 7) : (2 × 7))/((2 × 3 × 7) : (2 × 7)) =


(2 : 2 × 7 : 7)/(2 : 2 × 3 × 7 : 7) =


(1 × 1)/(1 × 3 × 1) =


1/3;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

12/56 × 14/42 =


3/14 × 1/3

Aceste fracții se simplifică, numărător(i) și numitor(i) de valori egale:

Fracțiile: 3/14 × 1/3 = 1/14

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

3/14 × 1/3 =


1/14

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 1/14 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în alți factori primi;
14 = 2 × 7;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

1/14 =


1 : 14 ≈


0,071428571429 ≈


0,07

Ca procentaj:

0,071428571429 =


0,071428571429 × 100/100 =


(0,071428571429 × 100)/100 =


7,142857142857/100


7,142857142857% ≈


7,14%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
12/56 × 14/42 = 1/14

Ca număr zecimal:
12/56 × 14/42 ≈ 0,07

Ca procentaj:
12/56 × 14/42 ≈ 7,14%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
21/67 × 22/50

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: