1.125/8 × 2/3.125 = ? Cum se înmulțesc fracțiile? Fracțiile matematice ordinare (simple) înmulțite, rezultatul înmulțirii explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1.125/8 × 2/3.125

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 1.125/8 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
1.125 = 32 × 53;
8 = 23;


Fracția: 2/3.125 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
2 e număr prim;
3.125 = 55;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

1.125/8 × 2/3.125 =


(1.125 × 2) / (8 × 3.125) =


(32 × 53 × 2) / (23 × 55) =


(2 × 32 × 53) / (23 × 55)

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(2 × 32 × 53; 23 × 55) = 2 × 53

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

(2 × 32 × 53) / (23 × 55) =


((2 × 32 × 53) : (2 × 53)) / ((23 × 55) : (2 × 53)) =


(2 : 2 × 32 × 53 : 53)/(23 : 2 × 55 : 53) =


(1 × 32 × 5(3 - 3))/(2(3 - 1) × 5(5 - 3)) =


(1 × 32 × 50)/(22 × 52) =


(1 × 32 × 1)/(22 × 52) =


32/(22 × 52) =


9/(4 × 25) =


9/100;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

9/100 =


9 : 100 =


0,09

Ca procentaj:

0,09 =


0,09 × 100/100 =


(0,09 × 100)/100 =


9/100 =


9%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
1.125/8 × 2/3.125 = 9/100

Ca număr zecimal:
1.125/8 × 2/3.125 = 0,09

Ca procentaj:
1.125/8 × 2/3.125 = 9%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
1.131/13 × - 8/3.133

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții înmulțite

1.125/8 × 2/3.125 = ? 16 sep, 05:11 EET (UTC +2)
- 4/9 × 2/3 × 81/8 = ? 16 sep, 05:08 EET (UTC +2)
14/4 × 8/10 = ? 16 sep, 05:08 EET (UTC +2)
- 8/47 × - 13/48 × - 7/32 × - 13/18 × 7/12 × 10/9 = ? 16 sep, 05:08 EET (UTC +2)
2/3 × 546 = ? 16 sep, 05:06 EET (UTC +2)
11/17 × - 3/11 = ? 16 sep, 05:05 EET (UTC +2)
7 × 4 × 1/3 = ? 16 sep, 05:05 EET (UTC +2)
72 × 9 × 1/3 × 2/3 × 3/2 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
72 × 9 × 1/3 × 2/3 × 3/2 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
2/5 × 50 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
28/11 × 490 × 100/77 × 100/84 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
600 × 2/5 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
8/21 × 7/20 = ? 16 sep, 05:01 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare înmulțite de utilizatori

Teorie: înmulțirea fracțiilor - cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:
 • - ca numărător, rezultatul înmulțirii tuturor numărătorilor fracțiilor implicate,
 • - ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor.

La modul simplist, a/b × c/d = (a × c) / (b × d) - valabil dacă numerele sunt numere coprime, adică nu au factori primi comuni, altfel fracțiile trebuie simplificate.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • 1) Dacă este cazul, se simplifică fiecare fracție. Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • 2) Se descompun în factori primi numărătorii și numitorii tuturor fracțiilor simplificate. Descompune numere în factori primi, calculator online
 • 3) La numărătorul fracției rezultante vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 4) La numitorul fracției rezultante vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 5) Se simplifică factorii primi comuni care apar atât la numărătorul cât și la numitorul fracției rezultante.
 • 6) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • 7) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • 8) Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • 9) Dacă este cazul, dacă fracția este supraunitară, se rescrie sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.

Un exemplu de înmulțire de fracții ordinare, cu explicații: 6/90 × 80/24 × 30/75.

 • Simplificăm fracția: 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1 / (3 × 5) = 1/15
 • Simplificăm fracția: 80/24 = (24 × 5) / (23 × 3) = ((24 × 5) : (23)) / ((23 × 3) : (23)) = (2 × 5) / 3 = 10/3
 • Simplificăm fracția: 30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5
 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate: 6/90 × 80/24 × 30/75 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5) / 3 × 2/5
 • Înmulțim efectiv numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

  1/15 × 10/3 × 2/5 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5 = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5) = (2 × 2) / (3 × 3 × 5) = 4/45

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: