Înmulțește fracțiile: 1/3 × 39/4 × - 17/5 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/3 × 39/4 × - 17/5

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

Combinăm semnele fracțiilor într-unul singur, în fața expresiei.

1/3 × 39/4 × - 17/5 =


- 1/3 × 39/4 × 17/5

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 39/4 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
39 = 3 × 13;
4 = 22;


Fracția: 17/5 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
17 e număr prim;
5 e număr prim;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

- 1/3 × 39/4 × 17/5 =


- (39 × 17) / (3 × 4 × 5) =


- (3 × 13 × 17) / (3 × 22 × 5) =


- (3 × 13 × 17) / (22 × 3 × 5)

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(3 × 13 × 17; 22 × 3 × 5) = 3

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

- (3 × 13 × 17) / (22 × 3 × 5) =


- ((3 × 13 × 17) : 3) / ((22 × 3 × 5) : 3) =


- (3 : 3 × 13 × 17)/(22 × 3 : 3 × 5) =


- (1 × 13 × 17)/(22 × 1 × 5) =


- (13 × 17)/(22 × 5) =


- (13 × 17)/(4 × 5) =


- 221/20;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 221 : 20 = - 11 și rest = - 1 =>


- 221 = - 11 × 20 - 1 =>


- 221/20 =


( - 11 × 20 - 1)/20 =


( - 11 × 20)/20 - 1/20 =


- 11 - 1/20 =


- 11 1/20

Ca număr zecimal:

- 11 - 1/20 =


- 11 - 1 : 20 =


- 11,05

Ca procentaj:

- 11,05 =


- 11,05 × 100/100 =


( - 11,05 × 100)/100 =


- 1.105/100 =


- 1.105%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
1/3 × 39/4 × - 17/5 = - 221/20

Ca fracție mixtă:
1/3 × 39/4 × - 17/5 = - 11 1/20

Ca număr zecimal:
1/3 × 39/4 × - 17/5 = - 11,05

Ca procentaj:
1/3 × 39/4 × - 17/5 = - 1.105%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
7/15 × 44/10 × 26/12

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: