Înmulțește fracțiile: - 3/4 × 2 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 3/4 × 2

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 3/4 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
3 e număr prim;
4 = 22;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

- 3/4 × 2 =


- (3 × 2) / 4 =


- (3 × 2) / 22 =


- (2 × 3) / 22

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(2 × 3; 22) = 2

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

- (2 × 3) / 22 =


- ((2 × 3) : 2) / (22 : 2) =


- (2 : 2 × 3)/(22 : 2) =


- (1 × 3)/2(2 - 1) =


- (1 × 3)/21 =


- (1 × 3)/2 =


- 3/2;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 3 : 2 = - 1 și rest = - 1 =>


- 3 = - 1 × 2 - 1 =>


- 3/2 =


( - 1 × 2 - 1)/2 =


( - 1 × 2)/2 - 1/2 =


- 1 - 1/2 =


- 1 1/2

Ca număr zecimal:

- 1 - 1/2 =


- 1 - 1 : 2 =


- 1,5

Ca procentaj:

- 1,5 =


- 1,5 × 100/100 =


( - 1,5 × 100)/100 =


- 150/100 =


- 150%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
- 3/4 × 2 = - 3/2

Ca fracție mixtă:
- 3/4 × 2 = - 1 1/2

Ca număr zecimal:
- 3/4 × 2 = - 1,5

Ca procentaj:
- 3/4 × 2 = - 150%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
- 6/12 × 7/4

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: