- 18/24 × 3/4 = ? Cum se înmulțesc fracțiile? Fracțiile matematice ordinare (simple) înmulțite, rezultatul înmulțirii explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 18/24 × 3/4

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 18/24 =


(2 × 32)/(23 × 3) =


((2 × 32) : (2 × 3))/((23 × 3) : (2 × 3)) =


(2 : 2 × 32 : 3)/(23 : 2 × 3 : 3) =


(1 × 3(2 - 1))/(2(3 - 1) × 1) =


(1 × 31)/(22 × 1) =


(1 × 3)/(22 × 1) =


3/4;


Fracția: 3/4 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
3 e număr prim;
4 = 22;


>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 18/24 × 3/4 =


- 3/4 × 3/4

Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

- 3/4 × 3/4 =


- (3 × 3) / (4 × 4) =


- (3 × 3) / (22 × 22) =


- 32 / 24

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni


cmmdc(32; 24) = 1

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 32 / 24 =


- 9/16

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

- 9/16 =


- 9 : 16 =


- 0,5625 ≈


- 0,56

Ca procentaj:

- 0,5625 =


- 0,5625 × 100/100 =


( - 0,5625 × 100)/100 =


- 56,25/100 =


- 56,25%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă (numărător < numitor):
- 18/24 × 3/4 = - 9/16

Ca număr zecimal:
- 18/24 × 3/4 ≈ - 0,56

Ca procentaj:
- 18/24 × 3/4 = - 56,25%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
22/32 × - 7/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții înmulțite

- 18/24 × 3/4 = ? 22 sep, 23:12 EET (UTC +2)
15/19 × 3/5 = ? 22 sep, 23:12 EET (UTC +2)
32/3.125 × 32/3.125 = ? 22 sep, 23:10 EET (UTC +2)
1/2 × 3/5 = ? 22 sep, 23:10 EET (UTC +2)
26/106 × - 52/125 = ? 22 sep, 23:09 EET (UTC +2)
5/8 × 48 = ? 22 sep, 23:09 EET (UTC +2)
360 × 1/8 = ? 22 sep, 23:07 EET (UTC +2)
1/5 × 8 × 1/9 × 8 = ? 22 sep, 23:06 EET (UTC +2)
- 5/12 × 3/8 × - 6/9 × - 7/10 × 15/2 = ? 22 sep, 23:05 EET (UTC +2)
41/2 × 2/3 = ? 22 sep, 23:05 EET (UTC +2)
- 13/16 × - 14/7 = ? 22 sep, 23:05 EET (UTC +2)
41/2 × 2/3 = ? 22 sep, 23:05 EET (UTC +2)
3/4 × 5/7 = ? 22 sep, 23:04 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare înmulțite de utilizatori

Teorie: înmulțirea fracțiilor - cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:
 • - ca numărător, rezultatul înmulțirii tuturor numărătorilor fracțiilor implicate,
 • - ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor.

La modul simplist, a/b × c/d = (a × c) / (b × d) - valabil dacă numerele sunt numere coprime, adică nu au factori primi comuni, altfel fracțiile trebuie simplificate.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • 1) Dacă este cazul, se simplifică fiecare fracție. Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • 2) Se descompun în factori primi numărătorii și numitorii tuturor fracțiilor simplificate. Descompune numere în factori primi, calculator online
 • 3) La numărătorul fracției rezultante vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 4) La numitorul fracției rezultante vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, fără a efectua operația.
 • 5) Se simplifică factorii primi comuni care apar atât la numărătorul cât și la numitorul fracției rezultante.
 • 6) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • 7) Se efectuează efectiv înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • 8) Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • 9) Dacă este cazul, dacă fracția este supraunitară, se rescrie sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.

Un exemplu de înmulțire de fracții ordinare, cu explicații: 6/90 × 80/24 × 30/75.

 • Simplificăm fracția: 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1 / (3 × 5) = 1/15
 • Simplificăm fracția: 80/24 = (24 × 5) / (23 × 3) = ((24 × 5) : (23)) / ((23 × 3) : (23)) = (2 × 5) / 3 = 10/3
 • Simplificăm fracția: 30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5
 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate: 6/90 × 80/24 × 30/75 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5) / 3 × 2/5
 • Înmulțim efectiv numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

  1/15 × 10/3 × 2/5 = 1 / (3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5 = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5) = (2 × 2) / (3 × 3 × 5) = 4/45

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: