Înmulțește numerele întregi: - 17 × - 17 × - 17 × - 17 × - 17 = ?

Operația (cu numere întregi) executată:
- 17 × - 17 × - 17 × - 17 × - 17

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

Combinăm semnele fracțiilor într-unul singur, în fața expresiei.

- 17 × - 17 × - 17 × - 17 × - 17 =


- 17 × 17 × 17 × 17 × 17

Înmulțim numerele întregi:

- 17 × 17 × 17 × 17 × 17 =


- 1.419.857

Rescriem rezultatul:

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numitor = 1):

- 1.419.857 = - 1.419.857/1

Ca procentaj:

- 1.419.857 =


- 1.419.857 × 100/100 =


( - 1.419.857 × 100)/100 =


- 141.985.700/100 =


- 141.985.700%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca număr întreg negativ:
- 17 × - 17 × - 17 × - 17 × - 17 = - 1.419.857

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numitor = 1):
- 17 × - 17 × - 17 × - 17 × - 17 = - 1.419.857/1

Ca procentaj:
- 17 × - 17 × - 17 × - 17 × - 17 = - 141.985.700%

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
- 28/6 × - 25/9 × - 27/4 × 24/6 × 29/6

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: