Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 8/24 vs. 11/34. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
8/24 vs. 11/34

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

8/24 = 23/(23 × 3) = (23 : 23)/((23 × 3) : 23) = 1/3;


11/34 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
11 e număr prim;
34 = 2 × 17;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/3 = (11 × 1)/(11 × 3) = 11/33;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
11/34 < 11/33

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
11/34 < 8/24

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
8/24 vs. 12/33


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

11/34 < 8/24 19 ian, 07:39 EET (UTC +2)
32/2 = 320/20 19 ian, 07:39 EET (UTC +2)
31/100 < 5/16 19 ian, 07:39 EET (UTC +2)
11/14 < 8/8 19 ian, 07:39 EET (UTC +2)
2 < 3 < 6 = 6 19 ian, 07:38 EET (UTC +2)
7/8 < 199/200 19 ian, 07:38 EET (UTC +2)
50/60 < 44/50 19 ian, 07:37 EET (UTC +2)
13/26 < 18/25 < 20/23 < 17/16 19 ian, 07:37 EET (UTC +2)
2/5 < 4/7 19 ian, 07:37 EET (UTC +2)
- 13/41 < - 7/32 19 ian, 07:37 EET (UTC +2)
7/18 < 16/21 19 ian, 07:37 EET (UTC +2)
5/16 < 10/13 < 17/20 19 ian, 07:37 EET (UTC +2)
9/20 < 10/17 < 15/20 < 16/19 19 ian, 07:37 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: