Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 7/10 vs. 2/12. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
7/10 vs. 2/12

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

7/10 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
7 e număr prim;
10 = 2 × 5;


2/12 = 2/(22 × 3) = (2 : 2)/((22 × 3) : 2) = 1/6;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/6 = (7 × 1)/(7 × 6) = 7/42;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
7/42 < 7/10

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
2/12 < 7/10

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
- 2/12 vs. - 7/21


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

2/12 < 7/10 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
4/8 < 5/6 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
11/13 < 7/8 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
9/16 < 37/64 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
16/32 < 18/31 < 30/33 < 24/23 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
7/12 < 8/12 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
- 48/9 < - 60/13 < - 75/20 < - 23/20 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
3/5 < 7/9 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
16/32 < 2/3 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
- 9/15 < - 2/5 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
- 22/66 < - 15/56 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
3/8 < 4/9 < 3/4 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
11/26 < 15/25 < 13/21 10 dec, 07:21 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: