Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 4/9 vs. 1/3. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
4/9 vs. 1/3

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

4/9 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
4 = 22;
9 = 32;


1/3 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
1 nu poate fi descompus în alți factori primi;
3 e număr prim;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/3 = (4 × 1)/(4 × 3) = 4/12;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
4/12 < 4/9

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
1/3 < 4/9

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
- 1/3 vs. - 5/9


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

51/34 < 74/41 < 49/24 < 68/24 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
5/8 < 11/16 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
1/3 < 4/9 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
5/8 < 11/16 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
5/5 < 11/8 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
5/6 < 3/2 < 5/3 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
199/200 < 207/205 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
3/13 < 3/8 < 11/18 < 14/13 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
- 9/106 < - 1/100 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
7/12 < 2/3 < 3/4 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
- 56/84 < - 55/87 < - 49/116 20 feb, 04:46 EET (UTC +2)
- 14/15 < - 11/15 < - 18/26 20 feb, 04:45 EET (UTC +2)
- 15/8 < - 18/13 20 feb, 04:45 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: