Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 3/16 vs. 1/4. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
3/16 vs. 1/4

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

3/16 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
3 e număr prim;
16 = 24;


1/4 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
1 nu poate fi descompus în alți factori primi;
4 = 22;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/4 = (3 × 1)/(3 × 4) = 3/12;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
3/16 < 3/12

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
3/16 < 1/4

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
1/4 vs. 7/12


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

3/16 < 1/4 10 dec, 06:53 EET (UTC +2)
35/63 < 41/55 < 42/55 < 56/48 10 dec, 06:53 EET (UTC +2)
1/20 < 2/8 < 4/10 < 13/4 < 137/40 10 dec, 06:53 EET (UTC +2)
- 29/13 < - 18/9 < - 25/18 = - 25/18 10 dec, 06:53 EET (UTC +2)
- 11/36 < - 7/30 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
24/36 < 30/36 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
26/51 < 21/34 < 19/29 < 23/35 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
16/25 < 37/50 < 3/4 < 6/7 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
- 568/3 < - 650/4 < - 113/3 < - 61/3 < - 7/5 < - 12/9 < - 11/9 < - 9/8 < - 9/9 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
9 < 90 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
- 4 < - 2/40 < 41/4 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
2/24 < 3/22 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
29/36 < 27/32 < 28/30 10 dec, 06:52 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: