Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 3/10 vs. 7/50. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
3/10 vs. 7/50

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

3/10 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
3 e număr prim;
10 = 2 × 5;


7/50 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
7 e număr prim;
50 = 2 × 52;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numărătorilor fracțiilor

CMMMC va fi numărătorul comun al fracțiilor comparate.

Descompunerea în factori primi a numărătorilor:


3 e număr prim;


7 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (3, 7) = 3 × 7 = 21

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții:


Pt. fracția: 3/10 este 21 : 3 = (3 × 7) : 3 = 7;


Pt. fracția: 7/50 este 21 : 7 = (3 × 7) : 7 = 3;Amplifică fracțiile

Adu fracțiile la același numărător comun, care e CMMMC.

Înmulțește numărătorii și numitorii cu factorul lor de amplificare:


3/10 = (7 × 3)/(7 × 10) = 21/70;


7/50 = (3 × 7)/(3 × 50) = 21/150;Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
21/150 < 21/70

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
7/50 < 3/10

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
3/10 vs. 9/15


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

7/50 < 3/10 10 dec, 06:40 EET (UTC +2)
3/11 < 3/9 < 3/7 10 dec, 06:40 EET (UTC +2)
2 < 3 < 10 < 300 < 600 < 1000 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
14/31 < 18/38 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
- 17/108 < - 13/100 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
1/4 < 3/8 < 3/7 < 5/8 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
4/5 < 5/6 < 6/7 < 7/8 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
- 48/9 < - 60/13 < - 75/20 < - 23/20 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
5/16 < 14/17 < 10/7 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
16/30 < 3/5 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
7/36 < 8/16 < 12/18 < 14/19 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
13/100 < 16/109 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
8/10 < 9/10 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: