Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 28/14 vs. 34/24. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
28/14 vs. 34/24

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

28/14 = (22 × 7)/(2 × 7) = ((22 × 7) : (2 × 7))/((2 × 7) : (2 × 7)) = 2/1 = 2;


34/24 = (2 × 17)/(23 × 3) = ((2 × 17) : 2)/((23 × 3) : 2) = 17/12;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numitor.

Amplifică fracția care are numitorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


2 = (12 × 2)/(12 × 1) = 24/12;


Fracțiile au numitori egali, le comparăm numărătorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numărătorul mai mare.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
17/12 < 24/12

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
34/24 < 28/14

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
- 34/24 vs. - 38/28


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

34/24 < 28/14 24 ian, 07:09 EET (UTC +2)
8/7 < 9/7 < 12/7 24 ian, 07:09 EET (UTC +2)
2/5 < 7/12 24 ian, 07:09 EET (UTC +2)
- 25/30 < - 25/37 < - 22/38 < - 18/39 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 11/14 < - 2/11 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 40/76 < - 31/69 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
56/39 < 49/32 < 40/19 < 62/27 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
5/8 < 16/24 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 14 < 3 < 25 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
16/18 < 15 < 17 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 37/10 < - 29/13 < - 30/16 < - 28/17 < - 24/15 < - 30/28 < - 15/22 < - 17/28 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
- 23/27 < - 17/30 < - 13/26 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
2/4 < 3/5 24 ian, 07:08 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: