Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 23/30 vs. 17/20. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
23/30 vs. 17/20

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

23/30 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
23 e număr prim;
30 = 2 × 3 × 5;


17/20 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
17 e număr prim;
20 = 22 × 5;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor.

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate.
In acest caz, CMMMC e numit și cel mai mic numitor comun.

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


30 = 2 × 3 × 5;


20 = 22 × 5;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (30, 20) = 22 × 3 × 5 = 60

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numitorul fiecărei fracții:


Pt. fracția: 23/30 este 60 : 30 = (22 × 3 × 5) : (2 × 3 × 5) = 2;


Pt. fracția: 17/20 este 60 : 20 = (22 × 3 × 5) : (22 × 5) = 3;Amplifică fracțiile

Adu fracțiile la același numitor comun, care e CMMMC.

Înmulțește numărătorii și numitorii cu factorul lor de amplificare:


23/30 = (2 × 23)/(2 × 30) = 46/60;


17/20 = (3 × 17)/(3 × 20) = 51/60;Fracțiile au numitori egali, le comparăm numărătorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numărătorul mai mare.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
46/60 < 51/60

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
23/30 < 17/20

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
- 23/30 vs. - 26/39


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

23/30 < 17/20 19 nov, 09:35 EET (UTC +2)
4/9 < 5/11 19 nov, 09:35 EET (UTC +2)
14/20 < 9/12 19 nov, 09:35 EET (UTC +2)
8/12 < 10/12 19 nov, 09:35 EET (UTC +2)
1/5 < 3/12 19 nov, 09:34 EET (UTC +2)
7/16 < 1/2 19 nov, 09:34 EET (UTC +2)
1/8 < 5/32 19 nov, 09:34 EET (UTC +2)
17/31 < 19/14 19 nov, 09:34 EET (UTC +2)
1/10 < 7/8 19 nov, 09:34 EET (UTC +2)
5/16 < 5/8 19 nov, 09:34 EET (UTC +2)
2/3 < 3/2 19 nov, 09:34 EET (UTC +2)
3/11 < 33 19 nov, 09:33 EET (UTC +2)
67/60 < 93/75 19 nov, 09:33 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: