Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 2/6 vs. 3/4. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
2/6 vs. 3/4

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

2/6 = 2/(2 × 3) = (2 : 2)/((2 × 3) : 2) = 1/3;


3/4 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
3 e număr prim;
4 = 22;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/3 = (3 × 1)/(3 × 3) = 3/9;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
3/9 < 3/4

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
2/6 < 3/4

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
- 2/6 vs. - 5/11


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

2/6 < 3/4 24 feb, 19:35 EET (UTC +2)
- 12/11 < - 19/19 24 feb, 19:35 EET (UTC +2)
1/8 < 1/4 < 1/3 < 1/2 24 feb, 19:35 EET (UTC +2)
- 54/106 < - 46/102 24 feb, 19:35 EET (UTC +2)
21/26 < 29/21 < 25/12 24 feb, 19:35 EET (UTC +2)
14/9 < 4 24 feb, 19:34 EET (UTC +2)
- 21/17 < - 11/15 24 feb, 19:34 EET (UTC +2)
5/4 < 5/2 24 feb, 19:34 EET (UTC +2)
6/100 < 1/12 < 2/20 < 2/17 < 12/25 < 6/11 < 6/7 < 98/100 < 13/12 < 7/6 < 6/5 < 15/9 < 20/11 < 30/16 < 4/2 24 feb, 19:34 EET (UTC +2)
16/20 < 7/8 < 9/10 24 feb, 19:34 EET (UTC +2)
- 35/26 < - 28/35 < - 26/35 < - 23/44 < - 20/43 24 feb, 19:34 EET (UTC +2)
8/9 < 13/11 24 feb, 19:34 EET (UTC +2)
2/6 < 8/12 < 3/4 24 feb, 19:34 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: