Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 2/12 vs. 5/16. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
2/12 vs. 5/16

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

2/12 = 2/(22 × 3) = (2 : 2)/((22 × 3) : 2) = 1/6;


5/16 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
5 e număr prim;
16 = 24;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/6 = (5 × 1)/(5 × 6) = 5/30;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
5/30 < 5/16

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
2/12 < 5/16

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
5/16 vs. 9/26


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

2/12 < 5/16 19 nov, 09:04 EET (UTC +2)
21/37 < 30/51 < 12/19 < 13/12 19 nov, 09:04 EET (UTC +2)
- 46/36 < - 36/31 19 nov, 09:03 EET (UTC +2)
- 16/81 < - 7/75 19 nov, 09:02 EET (UTC +2)
- 15/22 < - 12/19 < - 13/33 < - 12/35 19 nov, 09:02 EET (UTC +2)
- 17/27 < - 9/15 < - 7/13 < - 5/16 19 nov, 09:02 EET (UTC +2)
- 7/22 < - 3/14 19 nov, 09:02 EET (UTC +2)
9/23 < 14/7 < 13/3 19 nov, 09:02 EET (UTC +2)
2/3 < 3 < 4 < 5 = 5 < 7 < 8 19 nov, 09:01 EET (UTC +2)
11/169 < 9/26 19 nov, 09:01 EET (UTC +2)
- 29/29 < - 19/27 19 nov, 09:01 EET (UTC +2)
- 69/104 < - 61/96 < - 58/95 19 nov, 09:01 EET (UTC +2)
219/512 < 898/563 < 10/4 19 nov, 09:00 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: