Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 19/8 vs. 22/11. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
19/8 vs. 22/11

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

19/8 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
19 e număr prim;
8 = 23;


22/11 = (2 × 11)/11 = ((2 × 11) : 11)/(11 : 11) = 2/1 = 2;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numitor.

Amplifică fracția care are numitorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


2 = (8 × 2)/(8 × 1) = 16/8;


Fracțiile au numitori egali, le comparăm numărătorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numărătorul mai mare.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
16/8 < 19/8

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
22/11 < 19/8

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
- 22/11 vs. - 28/13


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

- 188/127 < - 179/123 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
- 22/5 < - 22/6 < - 5/13 < - 4/19 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
43/28 < 34/21 < 42/22 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
69/144 < 17/25 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
- 5/6 < - 9/11 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
22/11 < 19/8 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
5/10 < 3/5 < 5 = 5 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
3/11 < 3/5 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
- 6/7 < - 1/7 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
- 25/74 < - 15/64 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
4/13 < 15/24 < 11/11 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
4 < 45 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
1 = 1 < 6 < 7 16 oct, 20:17 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: