Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 15/32 vs. 21/42. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
15/32 vs. 21/42

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

15/32 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
15 = 3 × 5;
32 = 25;


21/42 = (3 × 7)/(2 × 3 × 7) = ((3 × 7) : (3 × 7))/((2 × 3 × 7) : (3 × 7)) = 1/2;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/2 = (15 × 1)/(15 × 2) = 15/30;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
15/32 < 15/30

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
15/32 < 21/42

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
21/42 vs. 29/52


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

15/32 < 21/42 26 ian, 16:09 EET (UTC +2)
6/15 < 13/20 < 10/13 26 ian, 16:09 EET (UTC +2)
28/40 < 24/32 < 30/38 < 23/27 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
2/9 < 9/18 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
13/6 < 13/5 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
2/5 < 3/7 < 2/3 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
16/39 < 24/52 < 25/31 < 26/29 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
23/32 < 3/4 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
13/20 < 7/10 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
1/9 < 1/6 < 2/9 = 2/9 < 5/18 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
1/4 < 1/2 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
- 53/108 < - 44/102 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
2/7 < 1/2 < 8/14 26 ian, 16:08 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: