Sortează și ordonează crescător șirul fracțiilor ordinare: 12/15, 7/7, 11/4. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de sortare a fracțiilor:
12/15, 7/7, 11/4

Analizăm fracțiile de comparat și sortat, pe categorii:

1 fracție subunitară pozitivă: 12/15;


fracțiile (supra sau echi)unitare pozitive: 7/7, 11/4;

Cum se sortează fracțiile pe categorii:

Orice fracție subunitară pozitivă e mai mică decât


orice fracție (supra sau echi)unitară pozitivă

Sortăm fracțiile (supra sau echi)unitare pozitive:
7/7 vs. 11/4

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

7/7 = (7 : 7)/(7 : 7) = 1/1 = 1;


11/4 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
11 e număr prim;
4 = 22;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numitor.

Amplifică fracția care are numitorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1 = (4 × 1)/(4 × 1) = 4/4;


Fracțiile au numitori egali, le comparăm numărătorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numărătorul mai mare.

Fracțiile ordonate crescător:
4/4 < 11/4

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
7/7 < 11/4


::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile (supra sau echi)unitare pozitive, ordonate crescător:
7/7 < 11/4

Toate fracțiile ordonate crescător:
12/15 < 7/7 < 11/4

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
17/21, 14/17, 16/7


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

12/15 < 7/7 < 11/4 19 nov, 10:15 EET (UTC +2)
- 151/42 < - 34/17 < - 25/27 19 nov, 10:15 EET (UTC +2)
- 151/42 < - 34/17 < - 25/27 19 nov, 10:15 EET (UTC +2)
13/4 < 17/5 19 nov, 10:14 EET (UTC +2)
- 151/42 < - 34/17 < - 25/27 19 nov, 10:14 EET (UTC +2)
2 < 3 < 10 < 300 < 600 < 1000 19 nov, 10:14 EET (UTC +2)
51/128 < 55/133 19 nov, 10:13 EET (UTC +2)
11/42 < 21/12 < 601/170 19 nov, 10:13 EET (UTC +2)
1/3 < 5/12 19 nov, 10:13 EET (UTC +2)
3/8 < 1/2 19 nov, 10:12 EET (UTC +2)
19/32 < 28/42 19 nov, 10:11 EET (UTC +2)
- 33/100 < - 3/10 19 nov, 10:11 EET (UTC +2)
- 71/101 < - 56/93 < - 50/96 19 nov, 10:10 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: