Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 100/30 vs. 3. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
100/30 vs. 3

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

100/30 = (22 × 52)/(2 × 3 × 5) = ((22 × 52) : (2 × 5))/((2 × 3 × 5) : (2 × 5)) = 10/3;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numitor.

Amplifică fracția care are numitorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


3 = (3 × 3)/(3 × 1) = 9/3;


Fracțiile au numitori egali, le comparăm numărătorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numărătorul mai mare.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
9/3 < 10/3

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
3 < 100/30

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
100/30 vs. 108/40


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

- 143/42 < - 125/153 < - 24/58 10 dec, 07:24 EET (UTC +2)
3 < 100/30 10 dec, 07:24 EET (UTC +2)
329/1000 < 1/3 10 dec, 07:24 EET (UTC +2)
- 23/10 < - 26/12 < - 16/18 < - 17/23 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
5/225 < 5/125 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
7/24 < 3/8 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
- 17/12 < - 12/17 < - 7/17 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
1/9 < 4 < 6 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
1/5 < 1/2 < 2/3 < 5/3 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
21/64 < 50/77 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
9/32 < 11/36 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
8/12 < 5/6 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
- 7/4 < - 9/11 10 dec, 07:23 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: