Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 1/4 vs. 7/16. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
1/4 vs. 7/16

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

1/4 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
1 nu poate fi descompus în alți factori primi;
4 = 22;


7/16 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
7 e număr prim;
16 = 24;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/4 = (7 × 1)/(7 × 4) = 7/28;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
7/28 < 7/16

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
1/4 < 7/16

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
7/16 vs. 9/24


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

1/4 < 7/16 19 nov, 09:06 EET (UTC +2)
23/35 < 32/44 19 nov, 09:06 EET (UTC +2)
20/45 < 18/36 19 nov, 09:06 EET (UTC +2)
- 72/40 < - 54/83 < - 41/85 19 nov, 09:06 EET (UTC +2)
3/2 < 5/3 19 nov, 09:05 EET (UTC +2)
- 14/15 < - 13/14 19 nov, 09:05 EET (UTC +2)
98/3 < 88 19 nov, 09:05 EET (UTC +2)
- 16/8 < - 214/1005 < - 18/106 < - 127/1005 19 nov, 09:05 EET (UTC +2)
- 557812/50 < - 330/30 < - 114/45 19 nov, 09:05 EET (UTC +2)
0 < 2/8 < 1/2 < 5/9 < 3/5 < 4/6 < 3/4 < 14/15 < 18/19 < 10/8 19 nov, 09:05 EET (UTC +2)
8/12 < 4/5 19 nov, 09:04 EET (UTC +2)
- 72/40 < - 54/83 < - 41/85 19 nov, 09:04 EET (UTC +2)
4/5 < 1 < 6 19 nov, 09:04 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: