Sortează și ordonează crescător șirul fracțiilor ordinare: 0, 7/10, 1/3, 7/12, 8/10. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de sortare a fracțiilor:
0, 7/10, 1/3, 7/12, 8/10

Analizăm fracțiile de comparat și sortat, pe categorii:

zero: 0;


fracțiile subunitare pozitive: 7/10, 1/3, 7/12, 8/10;

Cum se sortează fracțiile pe categorii:

Zero e mai mic decât


orice fracție subunitară pozitivă

Sortăm fracțiile subunitare pozitive:
7/10, 1/3, 7/12, 8/10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

7/10 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
7 e număr prim;
10 = 2 × 5;


1/3 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
1 nu poate fi descompus în alți factori primi;
3 e număr prim;


7/12 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
7 e număr prim;
12 = 22 × 3;


8/10 = 23/(2 × 5) = (23 : 2)/((2 × 5) : 2) = 4/5;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numărătorilor fracțiilor

CMMMC va fi numărătorul comun al fracțiilor comparate.

Descompunerea în factori primi a numărătorilor:


7 e număr prim;


4 = 22;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (7, 4) = 22 × 7 = 28

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții:


Pt. fracția: 7/10 este 28 : 7 = (22 × 7) : 7 = 4;


Pt. fracția: 1/3 este 28;


Pt. fracția: 7/12 este 28 : 7 = (22 × 7) : 7 = 4;


Pt. fracția: 4/5 este 28 : 4 = (22 × 7) : 22 = 7;Amplifică fracțiile

Adu fracțiile la același numărător comun, care e CMMMC.

Înmulțește numărătorii și numitorii cu factorul lor de amplificare:


7/10 = (4 × 7)/(4 × 10) = 28/40;


1/3 = (28 × 1)/(28 × 3) = 28/84;


7/12 = (4 × 7)/(4 × 12) = 28/48;


4/5 = (7 × 4)/(7 × 5) = 28/35;Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

Fracțiile ordonate crescător:
28/84 < 28/48 < 28/40 < 28/35

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
1/3 < 7/12 < 7/10 < 8/10


::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile subunitare pozitive, ordonate crescător:
1/3 < 7/12 < 7/10 < 8/10

Toate fracțiile ordonate crescător:
0 < 1/3 < 7/12 < 7/10 < 8/10

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
7/6, 5/13, 11/19, 13/16, 13/18


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

0 < 1/3 < 7/12 < 7/10 < 8/10 10 dec, 08:28 EET (UTC +2)
11/16 < 20/20 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
38/76 < 35/40 < 60/65 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
14/1019 < 23/1027 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
2 = 2 < 16/2 = 16/2 < 15 < 17 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
14/1019 < 23/1027 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
- 28/33 < - 34/44 < - 24/33 < - 27/42 < - 18/43 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
11/25 < 14/25 < 21/32 < 12/12 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
5/8 < 2/3 < 3/4 < 7/9 < 11/12 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
- 3/10 < - 2/11 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
6/128 < 9/130 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
- 24/8 < - 17/10 < - 21/14 < - 9/20 10 dec, 08:27 EET (UTC +2)
- 24/8 < - 17/10 < - 21/14 < - 9/20 10 dec, 08:26 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: