Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: - 28/118 vs. - 32/125. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
- 28/118 vs. - 32/125

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

- 28/118 = - (22 × 7)/(2 × 59) = - ((22 × 7) : 2)/((2 × 59) : 2) = - 14/59;


- 32/125 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
32 = 25;
125 = 53;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numărătorilor fracțiilor

CMMMC va fi numărătorul comun al fracțiilor comparate.

Descompunerea în factori primi a numărătorilor:


14 = 2 × 7;


32 = 25;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (14, 32) = 25 × 7 = 224

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții:


Pt. fracția: - 14/59 este 224 : 14 = (25 × 7) : (2 × 7) = 16;


Pt. fracția: - 32/125 este 224 : 32 = (25 × 7) : 25 = 7;Amplifică fracțiile

Adu fracțiile la același numărător comun, care e CMMMC.

Înmulțește numărătorii și numitorii cu factorul lor de amplificare:


- 14/59 = - (16 × 14)/(16 × 59) = - 224/944;


- 32/125 = - (7 × 32)/(7 × 125) = - 224/875;Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție negativă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mare.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
- 224/875 < - 224/944

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
- 32/125 < - 28/118

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
28/118 vs. 30/121


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

- 32/125 < - 28/118 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
23 < 32 < 36 < 41 < 52 < 57 < 60 < 65 < 70 < 74 < 77 < 79 < 80 < 81 < 82 < 92 < 95 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
- 29/74 < - 24/67 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
18/15 < 12/9 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
- 47/72 < - 39/65 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
- 1/9 < 1/18 < 1/3 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
- 172/224 < - 162/215 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
18/33 < 14/25 < 21/27 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
- 143/32 < - 13/3 < - 11/21 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
11/16 < 3/4 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
3/36 < 1/9 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
24/56 < 20/42 < 15/31 < 20/38 < 29/49 < 29/33 < 66/74 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
7/12 < 2/3 24 ian, 06:47 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: