Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: - 2/4 vs. - 9/10. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
- 2/4 vs. - 9/10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

- 2/4 = - 2/22 = - (2 : 2)/(22 : 2) = - 1/2;


- 9/10 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
9 = 32;
10 = 2 × 5;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


- 1/2 = - (9 × 1)/(9 × 2) = - 9/18;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție negativă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mare.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
- 9/10 < - 9/18

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
- 9/10 < - 2/4

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
- 9/10 vs. - 17/15


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

- 9/10 < - 2/4 24 feb, 19:02 EET (UTC +2)
5/12 < 21/50 24 feb, 19:02 EET (UTC +2)
4/15 < 14/20 24 feb, 19:02 EET (UTC +2)
- 16 < - 15 < - 2 = - 2 < - 1 < - 0 = 0 < 3 = 3 = 3 < 8 24 feb, 19:02 EET (UTC +2)
1/10 < 7/8 24 feb, 19:02 EET (UTC +2)
1/4 < 5/16 24 feb, 19:02 EET (UTC +2)
- 17/17 = - 11/11 24 feb, 19:02 EET (UTC +2)
13/64 < 7/32 24 feb, 19:02 EET (UTC +2)
6/15 < 12/17 24 feb, 19:01 EET (UTC +2)
- 3/13 < - 1/8 24 feb, 19:01 EET (UTC +2)
5/18 < 1/2 < 3/4 24 feb, 19:01 EET (UTC +2)
6/12 < 2/3 24 feb, 19:01 EET (UTC +2)
8/25 < 22/28 < 17/20 < 18/21 24 feb, 19:01 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: