Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: - 1/120 vs. - 10/122. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
- 1/120 vs. - 10/122

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

- 1/120 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
1 nu poate fi descompus în alți factori primi;
120 = 23 × 3 × 5;


- 10/122 = - (2 × 5)/(2 × 61) = - ((2 × 5) : 2)/((2 × 61) : 2) = - 5/61;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


- 1/120 = - (5 × 1)/(5 × 120) = - 5/600;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție negativă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mare.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
- 5/61 < - 5/600

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
- 10/122 < - 1/120

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
- 10/122 vs. - 18/129


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

- 10/122 < - 1/120 19 nov, 09:39 EET (UTC +2)
20/25 < 20/24 19 nov, 09:39 EET (UTC +2)
1/28 < 1/7 19 nov, 09:39 EET (UTC +2)
- 3/8 < 3/4 19 nov, 09:39 EET (UTC +2)
3/10 < 5/16 19 nov, 09:38 EET (UTC +2)
9/35 < 2/5 19 nov, 09:38 EET (UTC +2)
1/2 < 1 19 nov, 09:38 EET (UTC +2)
1/8 < 5/32 19 nov, 09:37 EET (UTC +2)
1/9 < 1/8 < 1/7 19 nov, 09:37 EET (UTC +2)
1/12 < 2/20 < 2/17 19 nov, 09:37 EET (UTC +2)
12/90 < 8/36 < 6/9 < 39 = 39 19 nov, 09:36 EET (UTC +2)
2/3 < 104/120 19 nov, 09:36 EET (UTC +2)
10/15 < 8/10 19 nov, 09:36 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: