Adună fracțiile: 9/1.014 + 15 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
9/1.014 + 15

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 9/1.014 = 32/(2 × 3 × 132) = (32 : 3)/((2 × 3 × 132) : 3) = 3/338;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

9/1.014 + 15 =


3/338 + 15 =


15 + 3/338

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


15 + 3/338 = 15 3/338

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

15 + 3/338 =


(15 × 338)/338 + 3/338 =


(15 × 338 + 3)/338 =


5.073/338

Ca număr zecimal:

15 + 3/338 =


15 + 3 : 338 ≈


15,008875739645 ≈


15,01

Ca procentaj:

15,008875739645 =


15,008875739645 × 100/100 =


(15,008875739645 × 100)/100 =


1.500,887573964497/100 =


1.500,887573964497% ≈


1.500,89%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
9/1.014 + 15 = 15 3/338

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
9/1.014 + 15 = 5.073/338

Ca număr zecimal:
9/1.014 + 15 ≈ 15,01

Ca procentaj:
9/1.014 + 15 ≈ 1.500,89%

Cum se scad fracțiile ordinare:
18/1.023 - 27/6

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

9/1.014 + 15 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
- 64/28 - 65/27 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
35/6 - 385/781.910 - 9/44 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
211/1.615 + 8 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
411/3 - 17/107 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
4.304 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
- 172/10 - 33/3.249 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
5/47 + 5 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
16/1.022 + 14 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
223/5 - 103/3 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
5/18 - 3/4 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
15/33 - 19/30 - 10/39 - 17/442 = ? 27 ian, 22:16 EET (UTC +2)
61/964 + 23 = ? 27 ian, 22:15 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: