8/3 + 1/2 + 1/2 - 4/7 + 7/3 = ? Fracțiile matematice ordinare (simple) adunate, rezultatul adunării explicat mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
8/3 + 1/2 + 1/2 - 4/7 + 7/3

Aceste fracții au același numitor, lucrăm doar cu numărătorii:

8/3 + 7/3 = 15/3;


1/2 + 1/2 = 2/2;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

8/3 + 1/2 + 1/2 - 4/7 + 7/3 =


- 4/7 + 15/3 + 2/2

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 4/7 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
4 = 22;
7 e număr prim;


Fracția: 15/3 = (3 × 5)/3 = ((3 × 5) : 3)/(3 : 3) = 5/1 = 5;


Fracția: 2/2 = (2 : 2)/(2 : 2) = 1/1 = 1;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 4/7 + 15/3 + 2/2 =


- 4/7 + 5 + 1 =


6 - 4/7

Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

6 - 4/7 =


(6 × 7)/7 - 4/7 =


(6 × 7 - 4)/7 =


38/7

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


38 : 7 = 5 și rest = 3 =>


38 = 5 × 7 + 3 =>


38/7 =


(5 × 7 + 3)/7 =


(5 × 7)/7 + 3/7 =


5 + 3/7 =


5 3/7

Ca număr zecimal:

5 + 3/7 =


5 + 3 : 7 ≈


5,428571428571 ≈


5,43

Ca procentaj:

5,428571428571 =


5,428571428571 × 100/100 =


(5,428571428571 × 100)/100 =


542,857142857143/100


542,857142857143% ≈


542,86%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
8/3 + 1/2 + 1/2 - 4/7 + 7/3 = 38/7

Ca fracție mixtă:
8/3 + 1/2 + 1/2 - 4/7 + 7/3 = 5 3/7

Ca număr zecimal:
8/3 + 1/2 + 1/2 - 4/7 + 7/3 ≈ 5,43

Ca procentaj:
8/3 + 1/2 + 1/2 - 4/7 + 7/3 ≈ 542,86%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 17/12 - 4/13 - 4/10 + 12/18 + 15/6

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

8/3 + 1/2 + 1/2 - 4/7 + 7/3 = ? 23 sep, 00:14 EET (UTC +2)
2/3 + 4/5 + 3/6 + 29 + 30 = ? 23 sep, 00:14 EET (UTC +2)
- 5/13 - 9/12 - 15/12 - 8/9 = ? 23 sep, 00:13 EET (UTC +2)
9/20 + 3/18 + 39 = ? 23 sep, 00:13 EET (UTC +2)
2/21 + 6/7 = ? 23 sep, 00:13 EET (UTC +2)
3/8 + 5/32 = ? 23 sep, 00:12 EET (UTC +2)
1/2 + 2/7 = ? 23 sep, 00:12 EET (UTC +2)
3 + 3/4 = ? 23 sep, 00:12 EET (UTC +2)
12/46 - 6/21 = ? 23 sep, 00:12 EET (UTC +2)
1 + 1/5 + 1/9 + 1/7 = ? 23 sep, 00:12 EET (UTC +2)
1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/16 + 1/17 + 1/18 = ? 23 sep, 00:11 EET (UTC +2)
12/128 + 12/128 + 12/128 + 12/128 + 16/128 = ? 23 sep, 00:11 EET (UTC +2)
3/5 + 3/8 + 2/3 = ? 23 sep, 00:09 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Teorie și exemplu practic, explicat: adunarea fracțiilor - cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online Cel mai mic multiplu comun, CMMMC

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori diferiți, cu explicații

 • 6/90 + 16/24 + 30/75 = ?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

  • 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1 / (3 × 5) = 1/15


   16/24 = 24 / (23 × 3) = (24 : 23) / ((23 × 3) : 23) = 2/3


   30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5


   Fracțiile simplificate: 6/90 + 16/24 + 30/75 = 1/15 + 2/3 + 2/5

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • Descompune noii numitori ai fracțiilor simplificate și înmulțește toți factorii primi unici conținuți, la puterile cele mai mari.
  • 15 = 3 × 5


   3 e număr prim, nu se mai poate descompune în alți factori primi


   5 e număr prim, nu se poate descompune în alți factori primi


   CMMMC (15, 3, 5) = CMMMC (3 × 5, 3, 5) = 3 × 5 = 15

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Împarte cel mai mic multiplu comun, CMMMC, la numitorul fiecărei fracții.
  • Pentru prima fracție: 15 : 15 = 1


   Pentru a doua fracție: 15 : 3 = 5


   Pentru a treia fracție: 15 : 5 = 3

 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește numărătorul și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare" propriu.
  • Prima fracție rămâne neschimbată: 1/15 = (1 × 1)/(1 × 15) = 1/15


   A doua fracție devine: 2/3 = (5 × 2)/(5 × 3) = 10/15


   A treia fracție devine: 2/5 = (3 × 2)/(3 × 5) = 6/15

 • 5. Adună fracțiile:

  • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
  • 6/90 + 16/24 + 30/75 = 1/15 + 2/3 + 2/5 = 1/15 + 10/15 + 6/15 = (1 + 10 + 6) / 15 = 17/15

 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

  • În acest caz nu a mai fost nevoie de simplificarea fracției rezultate, din moment ce numărătorul și numitorul sunt numere coprime (prime între ele, nu au divizori comuni).
 • 7. Pas extra - rescrie fracția rezultată:

  • Pentru că fracția rezultată e supraunitară, sau numită și fracție improprie, adică valoarea absolută a numărătorului e mai mare decât valoarea absolută a numitorului, putem să o scriem sub forma unei fracții mixte:
  • 17/15 = (15 + 2)/15 = 15/15 + 2/15 = 1 + 2/15 = 1 2/15, adică un întreg și două cinsprezecimi.

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: